Správa fyzických tras přenosových sítí

Physical Route Manager (PRM) je rozšíření pro systém Physical Network Inventory (PNI). PRM umožňuje seskupovat libovolné množství fyzických zdrojů do jednoduše přístupných entit – Tras. Trasa se skládá z mnoha prvků (vlákna, porty, optické spojky, atd.). Trasy usnadňují modelování využití fyzických zdrojů.

klíčové funkce PHYSICAL ROUTE MANAGER:

 • Modelování point-to-point spojení v optických a metalických sítích
 • Automatické vyhledávání optických tras
 • Podpora pro plánování, využitelnost zdrojů a správu výpadků
 • Správa naměřených dat
 • Reprezentace propojení, která odpovídají stavu sítě v LNI
 • Integrace s Optical Network Atlas

PRM v Network Inventory Gateway

PRM je dostupný i prostřednictvím aplikace Network Inventory Gateway (lehký klient pro PNI). Rozšíření Physical Route Manager prezentuje elementy PRM v lehkém klientu stejně jako v těžkém klientu. V lehkém klientu je použito stejné názvosloví a stejná barevná schémata. Přístup k PRM prostřednictvím lehkého klienta výrazně usnadňuje přístup k datům pro třetí strany a techniky v terénu. Všechny trasy jsou ukládány v databázi Smallworld a je možné je spravovat prostřednictvím lehkého i těžkého klienta.

přínosy

   Zvýšení produktivity a snížení počtu chyb:

 • Rychlá grafická reprezentace návrhů
 • Vysoce optimalizované trasování sítě
 • Automatická tvorba Tras podle existujících propojení

 Jednodušší zvládání výpadků:

 • Okamžitá informace o problémech, které výpadek způsobil

  Zrychlení prací:

 • Automatické generování poznámek pro terénní pracovníky
 • On-the-fly přístup k informacím o stavu zdrojů v PNI

  Snížení nákladů na udržování aktuálnosti dat:

 • Automatická aktualizace PNI při aktivaci
 • Ochrana před náhodným poškozením

 Jedním z hlavních úkolů inženýrů je plánování topologie sítě. Aby byly sníženy náklady na práce v terénu, jsou nové trasy navrhovány vždy předem. Takovéto předem propojené body jsou připraveny k poskytování požadovaných služeb. Physical Route Manager umožňuje plánovat nové trasy na základě volných zdrojů, terénním pracovníkům poskytuje informace o propojení a usnadňuje zanášení nově vznikajících propojení do databáze PNI. PRM umí rozpoznat rozdíl mezi trasou infrastruktury a trasou ke koncovému zákazníkovi. Díky tomu je možné na různé trasy aplikovat různá pravidla při tvorbě nových propojení. Trasy infrastruktury jsou chráněny před zničením při tvorbě ostatních tras. Trasy jsou také vhodným místem pro ukládání naměřených dat o síti. 

Automatické trasování uživatelům umožňuje efektivní výstavbu částí optických tras, protože vyhledává všechny možnosti jak propojit dvě místa, ODF nebo přímo zařízení připojená k optické síti. PRM interaktivně poskytuje seznam kandidátů, od přímých optických cest propojujících místa nebo zařízení, až po trasy vyžadují rekonfiguraci optické sítě (např.: změna fyzického propojení v optické spojce). Kandidáti jsou seřazeni podle nákladů. Náklady jsou v tomto případě počítány podle několika faktorů: délka trasy, počet optických spojek, ve kterých bude třeba provést změnu, relevance počátečního a koncového ODF (např.: podle přístupnosti z aktivních zařízení v dané lokalitě). Algoritmy mohou být jednoduše přenastaveny pomocí individuálního nastavení těchto faktorů pro každého zákazníka. PRM nabízí tři vyhledávací algoritmy:
Přímá trasa – vyhledává přímé optické trasy mezi dvěma body nebo zařízeními bez nutnosti provedení změny v optické síti (např.: změny fyzického propojení v optické spojce).
Křížení v jedné optické spojce – vyhledává trasy mezi dvěma body, které vyžadují fyzické změny právě v jedné optické spojce.
Nejkratší optická trasa – vyhledává nejkratší optické trasy mezi dvěma body; může navrhnout více než jednu fyzickou změnu.
Díky automatickému trasování je tvorba velkého počtu komplikovaných tras příjemná a efektivní. V komplikovanějších případech může projektant sítě rozdělit tvorbu tras do několika fází a může automatické trasování použít vícekrát.

 

PRM podporuje připojování zákazníků k síti. Správce sítě může snadno spravovat více tras najednou. Trasy umožňují plánovat odlišné nastavení připojení zákazníků pro různá časová období. Rozhraní PRM zajišťuje efektivní a pohodlné definování tras. Poskytuje flexibilní způsoby definování a editace částí tras. Při trasování se zobrazují informace o kabelech, včetně všech poloh a vzdáleností. Uživatel může používat dvě možnosti trasování. První je založena na kabelech a druhá na datech o fyzickém propojení, která jsou uložena v PNI. Dále je dostupná taky ad-hoc kontrola volných zdrojů – funkce automatické trasování.

 

Jednou z největších výhod používání Physical Route Manager je schopnost okamžitě zobrazit všechny trasy, které jsou postižené výpadkem. Operátor může snadno zjistit, které zákazníky je třeba informovat a zvolí další postup. Pomocí funkce automatické trasování lze snadno a rychle nalézt alternativní trasy.

 

PRM sleduje celý životní cyklus tras pomocí jejich stavů během výstavby sítě a poskytování služeb. Trasy, jejichž stav je “rezervovaná” nebo “aktivní“, nemohou poskytovat své zdroje ostatním trasám. Trasy ve stavu “ve výstavbě” nebo “plánovaná” mohou sdílet své zdroje s ostatními trasami a umožňují plánovat konfiguraci budoucí sítě.

 

Integrace s PNI/LNI

PRM je Smallworld aplikace, která je úzce spjatá s PNI/LNI. Trasy jsou navrhovány pomocí aktuálních dat o síti. Změny stavů tras mohou být automaticky překlápěny do PNI a není nutné provádět manuální aktualizace dat po dokončení terénních prací. PRM je možné využít i k modelování fyzické implementace návrhů z LNI. To umožňuje prezentaci propojení fyzických tras s logickým schématem sítě. Pokud jsou servisní porty přiřazeny ke správným RME portům, reprezentace existující sítě může být vyhotovena velmi rychle.

Integrace s Optical Network Atlas

Optical Network Atlas (ONA) je přídavný modul pro PNI vyvinutý společností Globema, který umožňuje generování schémat optických sítí v PNI. Tato generovaná schémata je možné snadno vytisknout, protože jsou tvořena ve formátech vhodných k tisku. ONA umožňuje vidět části sítě jako graf logicky propojených zdrojů. Integrace s PRM přidává ještě možnost vizualizace sítě se všemi informacemi o plánované výstavbě. ONA a PRM se vzájemně doplňují a podporují.

 

 

Systémové požadavky

Smallworld PNI 4.1 nebo 4.3
Volitelně LNI 4.1, 4.1.1 nebo 4.3
Volitelně Globema Optical Network Atlas (ONA)

PODÍVEJTE SE NA ROZŠÍŘENÍ PRO PNI

Data Center Manager pro evidenci fyzické sítě (PNI)

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Optical Network Atlas pro PNI

Physical Route Manager pro PNI

Správa fyzických tras v přenosových sítích

Optical Path Scheme pro PNI

Generování schémat pro optickou síť

Radio Network Inventory pro PNI

Inventář rádiových věží a bezdrátových zařízení

Cable TV Design pro Smallworld PNI

Podpora návrhu koaxiální a optické sítě

Service Inventory pro PNI & LNI

Služby B2B v inventarizaci logické sítě

Data Quality Tool pro Smallworld GIS

Ověřování dat a práce s chybnými daty

Network Inventory Maintenance Support

Automatizované reportování