Předpověď produkce dle oblastí může být opravdu drahá, což znamená, že menší poskytovatelé OZE si to nemohou dovolit, a tak nějak se na ně zapomíná. Množství vyplýtvané potencionální energie z těchto menších a středních poskytovatelů OZE může být při sečtení výrazné.

PROGO je efektivní řešení pro předpověď produkce energie z OZE ve specifické oblasti. Řešení poskytuje širokou nabídku předpovědí v čase: krátkou (pár dní do předu s rozdělením po hodinách), střední nebo dlouhodobou (klimatickou) předpověď. Předpovědi počítají s vývojem sítě (nové turbíny atd.), tak i s dopadem na celou síť a její produkci.

PROGO používá předpovědi počasí ve spojení s předpověďmi založenými na strojovém učení a našem statistickém algoritmu, aby vytvořilo dostupnou a efektní předpověď produkce energie z OZE a také předpověď proudění energie pro danou oblast. Umožňuje tak spojení na uzly distribuční a přenosové sítě, potažmo analýzu aktuálního proudění energie v síti a optimalizovaný managment elektrické sítě. Tento systém je určený pro dvě rozličné skupiny zákazníků: Provozovatelé distribuční soustavy (PDS) a provozovatelé OZE (v mikro i makro měřítku).

Výhody

  • Systém umožňuje malým a středním provozovatelům OZE účastnit se na předpovědi produkce energie, což ulehčuje spotřebu zelené energie.
  • Dostupnější způsob předpovědi potřeb a produkce z OZE pomáhá snížit náklady pro provozovatele různých velikostí, což v konečném důsledku vytváří pro energie z OZE silnější pozici na trhu.
  • Možnost předpovědi spotřeby a produkce energie v různých časových horizontech a s různou frekvencí. To umožňuje mít celou síť stabilnější a bezpečnější.