Globema nabízí služby a specializované softwarové řešení používající geoprostorová data a různé komunikační technologie pro sběr a využití informací sloužící ke zvýšení efektivity, spolehlivosti a udržitelnosti produkce a distribuce elektrické energie.

SMALLWORLD ELECTRIC OFFICE

Sada Smallworld Electric Office™ pro přenosové a distribuční soustavy je komplexní platforma poskytující podporu geoprostorových dat pro evidenci životního cyklu zařízeních na síti – od plánování a návrh přes rekonstrukce a výměnu.

Sada Smallworld Electric Office™ snižuje zákazníkovi celkovou cenu vlastnictví systému (TCO) díky standardní instalaci, minimální kustomizaci, efektivní podporu a údržbu a plánovanými vylepšeními zvyšující efektivitu provozu.

přínosy

Smallworld Electric Office je geoprostorové integrované řešení, které automatizuje klíčové podnikové procesy. Mezi výhody jeho použití patří na příklad:

  • Aktualizace sítě pomocí pracovních požadavků, které nevyžadují grafickou aktualizaci
  • Komplexní pracovní příkazy vyžadující grafický design nebo vícenásobnou aktualizaci sítě
  • Provádění prací na základě interního plánování, studiemi proveditelnosti a systémovými analýzami
  • Aktualizace sítě na základě výsledků z údržby – identifikace poruch pomocí outage management systému

Rozšíření pro Electric Office

Power Flow a Short Circuit Calculations

Interfaces for Outage Management a SCADA Integration

European Specifics and Localization

Systém byl kustomizován a konfigurován pro lepší pokrytí charakteristik Evropské přenosové a distribuční soustavy. To obsahuje velkou úpravu stylů v mapě, ve vnitřních schématech a rozvodnách.

Technical Conditions for Service Provisioning

Díky integraci s workflow systémem je možné plánovat připojení nového zákazníka na mapě z hlediska vyhledání trasy a analýzy kapacity transformátorů.

Investment Planning

Detailní plánování investic, jako např. rozšíření sítě, rekonstrukce nebo připojení nového zákazníka.

Substation Metering

Podobně jako Network Inspection, registrace periodických dávek měření na nízkonapěťových senzorech v transformátorech jsou přenášeny, uloženy v databázi a poté analyzovány.

Network Inspection Support

Podpora aktivit údržby jako reportování a odstranění poruch, technické inspekce, pracovní příkazy údržby.

Prozkoumejte naše řešení pro energetiku

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Evidence logické sítě (LNI)

GE Smallworld LNI

24-2018-10-31-24-2018-10-16-24-2018-07-19-googlemapsplatfom

Řešení Google Maps Platform

Mobilní řešení Google Maps Platform

Mobile Data Collector

Řízení lidských zdrojů

Smallworld Electric Office

EL.GIS – SPRÁVA ELEKTRICKÉ SÍTĚ

ELGRID – OPTIMALIZACE ELEKTRICKÉ SÍTĚ

4RES – Plánování produkce z obnovitelných zdrojů

MGrid – Správa mikrosítí

iSKOL – Monitorování nadzemních vedení VVN

GE PowerOn Advantage