Globema nabízí služby a specializované softwarové řešení používající geoprostorová data a různé komunikační technologie pro sběr a využití informací sloužící ke zvýšení efektivity, spolehlivosti a udržitelnosti produkce a distribuce elektrické energie.

SMALLWORLD ELECTRIC OFFICE

Sada Smallworld Electric Office™ pro přenosové a distribuční soustavy je komplexní platforma poskytující podporu geoprostorových dat pro evidenci životního cyklu zařízeních na síti – od plánování a návrh přes rekonstrukce a výměnu.

Sada Smallworld Electric Office™ snižuje zákazníkovi celkovou cenu vlastnictví systému (TCO) díky standardní instalaci, minimální kustomizaci, efektivní podporu a údržbu a plánovanými vylepšeními zvyšující efektivitu provozu.

přínosy

Smallworld Electric Office je geoprostorové integrované řešení, které automatizuje klíčové podnikové procesy. Mezi výhody jeho použití patří na příklad:

  • Aktualizace sítě pomocí pracovních požadavků, které nevyžadují grafickou aktualizaci
  • Komplexní pracovní příkazy vyžadující grafický design nebo vícenásobnou aktualizaci sítě
  • Provádění prací na základě interního plánování, studiemi proveditelnosti a systémovými analýzami
  • Aktualizace sítě na základě výsledků z údržby – identifikace poruch pomocí outage management systému

Rozšíření pro Electric Office

Power Flow a Short Circuit Calculations

Interfaces for Outage Management a SCADA Integration

European Specifics and Localization

Systém byl kustomizován a konfigurován pro lepší pokrytí charakteristik Evropské přenosové a distribuční soustavy. To obsahuje velkou úpravu stylů v mapě, ve vnitřních schématech a rozvodnách.

Technical Conditions for Service Provisioning

Díky integraci s workflow systémem je možné plánovat připojení nového zákazníka na mapě z hlediska vyhledání trasy a analýzy kapacity transformátorů.

Investment Planning

Detailní plánování investic, jako např. rozšíření sítě, rekonstrukce nebo připojení nového zákazníka.

Substation Metering

Podobně jako Network Inspection, registrace periodických dávek měření na nízkonapěťových senzorech v transformátorech jsou přenášeny, uloženy v databázi a poté analyzovány.

Network Inspection Support

Podpora aktivit údržby jako reportování a odstranění poruch, technické inspekce, pracovní příkazy údržby.

Prozkoumejte naše řešení pro energetiku

22-2020-10-05-SymPatia

Sympatia

Hydraulické výpočty pro teplovodní a vodovodní sítě

topologiann_divider

LOW-VOLTAGE TOPOLOGY

Efektivní sběr dat v terénu s využitím hlasového asistenta poháněného analýzou obrazu

LocDoc

Prostorová databáze dokumentů

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Evidence logické sítě (LNI)

GE Smallworld LNI

Google Maps Platform

Mobilní řešení Google Maps Platform

Mobile Data Collector

Správa sítí v telekomunikacích a veřejných službách

Řízení lidských zdrojů

Naše řešení založená na Google Maps

Smallworld Electric Office

Životní cyklus správy aktiv elektrických zařízení

EL.GIS

Správa elektrické sítě

ELGrid

Rozvoj, plánování a správa elektrické sítě

4RES

Prognózování, plánování a podpora řízení pro provozovatele OZE

MGrid

Systém pro správu mikrosítí

iSKOL

Monitorování nadzemních vedení VVN

GE PowerOn Advantage

Správa elektrických distribučních sítí