Smallworld GTO (Global Transmission Office)

Dnešní plynárenské společnosti požadují chytřejší a komplexnější geoprostorová řešení pro efektivní správu jejich sítí, snižování nákladů, zlepšování zákaznických služeb a plnění dohodnutých závazků. Řešení Smallworld Global Transmission Office poskytuje jako první sadu integrovaných aplikací, které mají zásadní význam pro správu kompletní sítě přepravního potrubí. Smallworld Global Transmission Office je navržena tak, aby poskytla společnostem přepravující plyn, olej a jiné kapaliny aplikace poskytující pokud možno úplný datový model navržený pro jejich potřeby a vyplývající z požadavků regulátora sítě.

Přínosy

  • Redukce celkové ceny vlastnictví (TCO) na minimum díky minimalizované administraci a jednoduchým upgradům
  • Celkové zvýšení efektivity díky specifickým aplikacím zaměřené přímo na jednotlivá odvětví průmyslu
  • Standardní datový model odpovídající běžným požadavkům na evidenci sítě umožňuje rychlé nasazení řešení a zkrácení fáze návrhu systému až o 80%
  • Aplikace pro Integrity Management a reporting
  • Jedna ze série aplikací nové sady Smallworld Utility Office s jasnou a do budoucna orientovanou roadmapou

Rozšíření pro Smallworld GTO od Globemy

Spatial Analysis

Poskytuje specifické prostorové analýzy dat

Notification Server

Modul přidává funkcionalitu posílání notifikačních emailů specifikovaným uživatelům

Reports and Charts

Specializované reporty a grafy rozšiřující funkcionalitu GTO

Time Series Charts

V případě, že standardně dostupné grafy nejsou dostatečné, může uživatel použít speciálního průvodce k vytvoření grafu vybraných hodnot v čase

Inline Data Loader

Umožňuje konverzi dat odometru pro snadnou lokalizaci každého objektu podél trasy potrubí.

Device Management

Modul, poskytující snadnou správu zařízeních v pohybu (např. uzávěry, čerpadla) mezi jejich původním umístěním (okruhem, stanicí atd.) a dočasným umístěním (sklad, opravna, atd.)

Terrain Model History

Vykreslení profilů vybrané části trasy, vykreslení více než jedné části, výpis legendy grafu, export dat do Excelu

Raster Support

Přidána nová tabulka pro uložení rastrových dat, hromadné nebo jednotlivé nahrání rastrů s podporou georoeferencovaných rastrů (např. TFW, Geotiff atd.)

External Files

Standardní funkcionalita byla rozšířena o možnost připojit externí soubory. Soubory mohou být přidány nezávisle na geometrii

Appurtenances

Přidána nová tabulka pro přidání podřízených dat. Upozornění o změně v této tabulce mohou být poslány vyspecifikovaným uživatelům využívající Notification Server

Authorisation Event History

Log každé akce v autorizační databázi spravované administrátorem (dále např. vytváření uživatelů, přidávání do skupin, vytváření práv zápisu atd.).

GPS support

Při využívání aplikace GTO na mobilním zařízení (např. laptop nebo tablet) je možné se připojit k externímu GPS zařízení a použít ho pro automatickou lokalizaci v mapě.

Podívejte se na všechna naše řešení pro odvětví Ropa & Plyn