Globální komerční off-the-shelf řešení pro zásobování vodou a kanalizace

Řešení GE Energy Smallworld Water Office poskytuje globální datový model a balík integrovaných aplikací, které jsou nezbytné pro správu kompletní vodovodní a kanalizační sítě. Smallworld Water Office je součástí GE integrovaného balíku řešení pro utilitní společnosti podporující provoz, údržbu a reportovací nástroje pro jejich vodovodní a kanalizační sítě.

přínosy

 • Nízké náklady na instalaci a administraci
 • Standardní datový model odpovídající běžným požadavkům na evidenci sítě umožňuje rychlé nasazení řešení a zkrácení fáze návrhu systému až o 80%
 • Minimalizace extenzivní kustomizace
 • Maximální benefit investice do GIS dat
 • Standardní aplikace, které jsou nastaveny na vysokou produktivitu a díky standardizaci přinášejí organizacím zvýšenou efektivitu podnikových procesů a redukci času potřebného pro reporting
 • Možnost integrace s ostatními podnikovými systémy
 • Redukce nákladů na vlastnictví díky eliminaci různorodých aplikací třetích stran a nestandardních integrací. Snížení počtu poskytovatelů údržby a podpory také snižuje náklady na provoz systému.
 • Samllworld řešení podporující podnikové procesy
 • Jednoduché upgrady Smallworld aplikací
 • Soulad s mezinárodními průmyslovými standardy jako SOA
 • Geoprostorová platforma pro strategie Smart Grid