Projekt zahrnuje vývoj technologie pro hodnocení stavu izolace a rizika poruchy kabelových vedení VN. V rámci průmyslových testů bude pro prvky kabelového vedení vyvinut index zdraví. Poté bude na základě indexu zdraví připraven prototyp IT systému k posouzení rizika selhání kabelových vedení. Nová technologie bude ověřena a kalibrována během testů prováděných v pilotní oblasti. Projekt bude realizován konsorciem: Energa Operator a Globema.

Diagnostické metody

Měření Tan Delta

Stav elektrického izolátoru lze určit poměrem odporové složky ke kapacitní složce, čímž se vytvoří ztrátový faktor. Zkušební napětí VLF je přivedeno na testované zařízení. Nejprve je přivedeno normální napětí. Pokud se hodnota tan delta jeví jako dostatečně dobrá, aplikované napětí se zvýší na dvojnásobek normálního napětí. Analýza výsledků ztrátového faktoru pro normální napětí a vyšší napětí poskytne přesné informace o stavu izolace. Pokud je izolace dokonalá, bude ztrátový faktor přibližně stejný pro všechny rozsahy zkušebních napětí. Pokud však izolace není dostatečná, zvyšuje se hodnota tan delta ve vyšším rozsahu zkušebního napětí.

Měření částečného výboje

K diagnostickému měření se obvykle používají průběhy napětí DAC a VLF. Na základě zkoušek provedených pro projekt SORAL bylo zjištěno, že: Nejběžnějším parametrem indikujícím riziko poruchy je snížené zapalovací napětí PD a výskyt zvýšené intenzity PD v napájecím kabelu. Studie ukazuje, že čím nižší je zapalovací napětí PD, tím vyšší je procento kabelových úseků se zvýšenou intenzitou PD. Měření částečného výboje poskytují údaje o každé části kabelového vedení.

9-2019-05-29-9-2018-06-26-Globema_RandD8

Výhody

  • Snížení nebo odstranění výpadků proudu způsobených selháním kabelu
  • Zlepšení hodnocení SAIDI a SAIFI – lepší kvalita distribuce
  • Snížení využitých nákladů v důsledku sníženého počtu poruch a nákladů na nucenou údržbu
  • Efektivnost nákladů a času díky údržbě založené na podmínkách a plánované údržbě založené na indexu zdraví