DH.GIS (District Heating Geographic Information System) je systém založený na platformě Smallworld, který je navržen pro společnosti poskytující dálkové vytápění. Prostředí GE Smallworld, obohacené o moduly vyvinuté Globemou, poskytuje výkonný systém pro rychlý a pohodlný přístup k datům, reportování, tvoření statistik, plánování investic a správu zdrojů.

evidence sítě – jádro DH.GIS

Datový model zahrnuje všechny druhy objektů, které se zobrazují v mapě, i těch, které nemají žádnou geografickou referenci: linie, topné komory s vnitřními světy, ventily, automatizované zařízení, měřáky, kompenzátory, čerpadla, tepelné zdroje, tepelné uzly, výměníky, stavby, parcely a další objekty.

přínosy evidence sítě

 • Rychlejší přístup k dokumentaci
 • Redukce výletů do terénu (stejně jako snížení nákladů, které s tím souvisí), které se prováděly za účelem získání informací o stavu sítě
 • Přístup k datům 24 /7

Správa výpadků

Tento modul pomáhá při organizaci všech aktivit při výpadku:

 • Odpojení zasažené oblasti pomocí nejbližšího ventilu
 • Generování oznámení pro všechny odpojené uživatele
 • Odhad energie, která nebude zákazníkům dodána
 • Výpočet času, který bude potřeba k naplnění odpojených částí sítě
 • Lokalizace úniků v dané vzdálenosti od indikátoru poruchy

Tento modul obsahuje spoustu předdefinovaných statistických reportů, které pomáhají organizovat preventivní aktivity. Systém na příklad určí, který typ ventilů je nejporuchovější nebo indikuje oblast s častými výpadky.

přínosy správy výpadků

 • Zrychlení identifikace oblasti zasažené výpadkem (Odpadá závislost na znalostech jednotlivců)
 • Menší ztráty, méně odpojených zákazníků
 • Efektivnější oprava poruch a zlepšení kvality poskytovaných služeb

Inženýrské výpočty

DH.GIS umí provádět komplexní hydraulické a termodynamické výpočty, jako jsou:

 • Dodávaný a obdržený tlak v každém uzlu sítě
 • Teplota v každém uzlu sítě
 • Doba proudění od tepelného zdroje ke zvolenému uzlu sítě
 • Ztráta teploty a tlaku v každém segmentu sítě
 • Regulační parametry pro každý tepelný uzel
 • Tepelné ztráty

Výsledky jsou prezentovány formou předdefinovaných dotazů, reportů nebo diagramů.

Přínosy síťových výpočtů

 • Identifikace míst, kde dochází k největším tepelným ztrátám
 • Optimální (precizní) regulace sítě – 1-3% úspory při nákupu paliva
 • Zajištění dodání tepla i během výpadků (sítě tvarované do prstenců) – 10%
 • Díky přesnějšímu měření se sníží veškeré ztráty – měření lépe odpovídají potřebám (menší ztráty o 1-3 %)
 • Zvýšení zisků díky lepšímu hospodaření

plánování investic

DH.GIS podporuje detailní plánování investic, jako je rozšiřování sítě a připojování nových zákazníků. Je možné generovat mnoho reportů, včetně účtů za materiál, odhadů nákladů, naplánování nákladů, atd. Zároveň je možné generovat jednoduché ROI analýzy, které berou v potaz náklady investic, náklady provozu a předpověď prodeje.

Přínosy plánování investic

 • Až 25% ušetření času při plánování a připojování nových zákazníků
 • Přesnější rozhodování o investicích
 • Další přínosy rychlejšího a přesnějšího plánování (dřívější aktivace služeb)

Některé z našich projektů jsou spolufinancovány Evropskou unií a Národním Ústavem pro Výzkum a Vývoj.

Věděli jste?

71

Systém Globema DH.GIS a podpůrné mobilní a webové aplikace používá ke správě, vývoji a údržbě sítě dálkového vytápění již 71 měst.

10

Přibližně 10 milionů koncových zákazníků je připojeno k sítím dálkového vytápění, které jsou spravovány pomocí systému Globema DH.GIS.

20

Globema má více než 20 let zkušeností ve vývoji a zavádění specializovaných řešení pro dálkové vytápění.