Lidé, kteří spravují sítě dálkového vytápění nebo zásobování vodou, se potýkají s nastavením parametrů sítě a maximalizací její kapacity. Výpočtový systém SymPatia poskytuje síťové modely, které tomu napomáhají. Pomáhá detekovat toky a ztráty tlaku v koncových uzlech v sítích pro vytápění a zásobování vodou.

Funkčnost

SymPatia podporuje následující sítě:

 • symetrické a asymetrické sítě (pokud jde o symetrii mezi dodávkou energie a návratností v teplovodních sítích),
 • sítě, které zahrnují mnoho spolupracujících zdrojů,
 • sítě s libovolným počtem cyklů,
 • sítě se zařízeními ke zvyšování nebo zařízeními snižování tlaku v síti

SymPatia vypočítává v síťových zařízeních následující parametry:

 • zvýšení / snížení nastavené hodnoty podél okraje zařízení,
 • zvýšení / snížení nastavené hodnoty v libovolném uzlu sítě, podél okraje zařízení (dálková regulace),
 • zvýšení / snížení tlaku v souladu s vlastnostmi zařízení.

Jako výsledek obdržíte hodnoty průtoku a tlakové ztráty na hranách sítě a hodnoty tlaku v uzlech sítě.

SymPatia Vám umožňuje zvolit metodu výpočtu:

 • Cross-Łobaczewski iterativní metoda,
 • Newtonova metoda pro řešení nelineárních rovnic.

Je také možné zvolit vzor pro hledání faktorů λ pro každou hranu:

 • Waldenova rovnice pro řešení faktorů lineárního odporu,
 • Colebrookova rovnice.

Možnosti

SymPatia pracuje ve spojení se systémem DH.GIS založeným na platformě Smallworld. Systém SymPatia lze také upravit tak, aby fungoval s jiným systémem GIS nebo systémem pro správu síťových aktiv. Výpočet můžete také spustit samostatně pomocí dat (síťové projekce) připravených uživatelem.

SymPatia navíc nabízí službu dálkově ovládaných čerpadel a redukcí a spolehlivost pro výpočet komplexních polycyklických a vícezdrojových systémů.

NAŠE ŘEŠENÍ PRO SPRÁVU SÍTÍ

22-2020-10-05-SymPatia

Sympatia

Hydraulické výpočty pro teplovodní a vodovodní sítě

topologiann_divider

LOW-VOLTAGE TOPOLOGY

Efektivní sběr dat v terénu s využitím hlasového asistenta poháněného analýzou obrazu

LocDoc

Prostorová databáze dokumentů

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Evidence logické sítě (LNI)

GE Smallworld LNI

Google Maps Platform

Mobilní řešení Google Maps Platform

Mobile Data Collector

Správa sítí v telekomunikacích a veřejných službách

Řízení lidských zdrojů

Naše řešení založená na Google Maps

DH.GIS

Správa sítě dálkového vytápění

Smallworld Water Office

Síťové zařízení pro zásobování vodou a odvodnění

Smallworld Gas Distribution Office

Smallworld Global Transmission Office

Správa sítě

Smallworld Electric Office

Životní cyklus správy aktiv elektrických zařízení

EL.GIS

Správa elektrické sítě

ELGrid

Rozvoj, plánování a správa elektrické sítě

4RES

Prognózování, plánování a podpora řízení pro provozovatele OZE

MGrid

Systém pro správu mikrosítí

iSKOL

Monitorování nadzemních vedení VVN

GE PowerOn Advantage

Správa elektrických distribučních sítí