Jak Google Mapy pomáhají zastavit šíření pandemie COVID-19? Případová studie Centrum e-Zdrowia

By 10 března, 2022Google

Centrum e-Zdrowia (dále jen CeZ) je organizace financovaná státem. Hlavní oblastí působnosti CeZ jsou aktivity, které by umožnily budovat informační společnost v oblasti zdravotnictví. Díky řešení navrženému společností Globema může CeZ prezentovat potřebné informace s využitím služeb Google Map.

Google Maps Platform podporuje Centrum e-Zdrowia

CeZ plays a significant role during the COVID-19 epidemic, as the situation requires sharing information about the ways to stop the rapidly spreading disease. The organization sought a way to clearly present test site locations. Google Maps Platform turned out to be the perfect solution, as it provides the most precise, up-to-date information about locations.

CeZ hrá významnou roli během epidemie COVID-19, jelikož situace si vyžaduje okamžité sdílení informací o způsobech, jak zastavit šíření nemoci. Organizace hledala možnosti jak jasně prezentovat polohu odběrných míst. Služby Google Map byly vybrány jako nejlepší řešení, protože poskytují nejpřesnější a aktuální informace o poloze.

  • Jak vypadá mapa odběrných míst?
  • Přineslo řešení očekáváné výsledky?

Naplánujte si schůzku abyste dosáhli podobných výsledků ve Vaší společnosti!