Smallworld ve společnosti Netia

Řešení pro správu a evidenci sítě na roky

Zjistěte jak Smallworld posledních 20 let pomáhá společnosti Netia s vývojem jejich sítě, správou jejich infrastruktury a s představením nových služeb.

O projektu

Netia a Globema zahájily partnerství před více než 20 lety, kdy operátor čelil mnoha výzvám typickým pro rychle rostoucí telekomunikační společnost. Kvůli neefektivnímu provozu a neefektivnímu plánování se Netia potýkala s vysokými provozními a investičními náklady. Operátor hledal síťový inventární systém, který by jim pomohl překonat jejich výzvy a držet krok s technologickými a obchodními inovacemi.

Contents:

Odvětví: Telekomunikace
Krajina: Polsko
Služba: Smallworld GIS
Kategorie: Správa a evidence sítě

Jedna z největších Polských telekomunikačních společností. Poskytuje přenos televize jako i mobilní a stacionární internet pro soukromé uživatele, společnosti a instituce. V 70 městech v Polsku má více než 2 000 zaměstnanců.

Výzvy

S čím se Netia potýkala, než jsme začali spolupracovat?

Spravovat a efektivně využívat velké množství dat a širokou síťovou architekturu:

200

databáze

423000

aktivních a pasivních
uzlů sítě

388000

kabelových sekcí
optických vláken i měděných kabelů

699000

podzemních tras
a umístění

164300

stojanových zařízení (racks)

54000

rastrových map

Přístup k přesným a kvalitním datům

Nekompletní data o využití zdrojů
což mělo za následek vysoké investiční náklady.
Omezený přístup k údajům o infrastruktuře
což mělo za následek nepřesné plánování a dizajn dalších generací sítí.
Omezení používání papírových dokumentů
Omezený přístup k síťovým datům, neorganizovaná struktura dat, riziko ztráty dat, žádná možnost analýzy a korelace s dalšími informacemi
Nedostatek znalostí o pronajatých zdrojích a jejich využití
což má za následek vysoké provozní náklady a potíže při určování míst pro rozvoj vlastní sítě

Zdlouhavé procesy a nedostatek správných nástrojů

Nedostatek automatizované kontroly proveditelnosti služeb a průzkumu v terénu
což mělo za následek reakční dobu 1 pracovní den. Čím více požadavků se objevilo, tím delší byl čekací čas, dlouhý někdy i několik pracovních dnů.
Časově náročná předběžná kalkulace nákladů na připojení nového firemního zákazníka
Zapojit se musel celý inženýrský tým, protože znalosti o sítí nebyly centralizované.
Neefektivní přístup ke správným údajům
což mělo za následek neúčinné plánování prodejní kampaně a analýzu poptávky na základe města, přičemž se neberou v úvahu místní podmínky.
Pracné hledání místa výpadku sítě a shromažďování technické dokumentace
Čas potřebný na opravu výpadku byl delší a náklady byly vyšší.
Těžká identifikace služeb ovlivněných výpadkem nebo plánovanou údržbou
což mělo za následek mnoho hodin dodatečné práce v kanceláři.

Řešení

Takhle jsme pomohli společnosti Netia pokořit její výzvy pomocí systému Smallworld

Uspořádali jsme data

 • standardizované a dostupné odkudkoliv. Eliminovali jsme potřebu používat papírovou dokumentaci.
 • jednoduchý a stálý přístup k aktuálním informacím o síti, využití zdrojů, a o poloze půjčených a vlastních aktiv.
 • všechny prostorová data jsou geokódována
 • korelace data z různých zdrojů umožnila hodnotnou analýzu

Automatizovali jsme procesy a zajistili aby nástroje pracovali konzistentně

automatizované procesy obsahují například:

 • kontrola proveditelnosti služeb
 • počáteční kalkulace nákladů na připojení nových B2B záklazníků
 • lokalizace výpadků sítě
 • identifikace služeb ovlivněných výpadkem
 • nástroje, které podporují přidělování služeb a správu sítě
 • mechanizmy dizajnu sítě využívající existující a plánovanou síťovou infrastrukturu

Integrovali jsme řešení s dalšími systémy

Integrace systému na CRM:

 • automatizovaný proces kontroly proveditelnosti služeb
 • automatizovaný proces prodeje služeb
Podpora zajištění služeb

 • automatizovaný proces aktivace služeb jak pro rádiové systémy, tak i pro fixní kabelové a vláknové sítě
Integrace systému na SAP

 • poskytuje mnohem jednodušší správu fixních aktiv
Integrace s dalšími OSS systémy

 • podporuje procesy pro investice a rozvoj sítě

Výhody implementace řešení Smallworld ve společnosti Netia

Vylepšení procesů

 • instantní kontrola proveditelnosti služeb
 • rychlé, automatizované předběžné kalkulace nákladů na připojení nových B2B zákazníků
 • identifikace služeb ovlivněných výpadkem se zkrátila na několik minut
 • všechny úkoly spojené s kontrolou dostupnosti služeb mohou teď být dokončené do několika minut

Finanční výhody

 • optimalizované náklady spojené s investicemi
 • snížené náklady na shromažďování/inventarizaci dat
 • snížené náklady na opravy po výpadku
 • eliminace potřeby vykonávat terénní průzkum dlouhodobého majetku společnosti pro dokončení čtyřleté inventarizace

Vylepšená kvalita služeb

 • přesnější plánování a dizajn dalších sítí
 • předběžný dizajn služeb a sítí může být založený na existující a plánované infrastruktuře
 • efektivnější plánování prodejních kampaní, které berou do úvahy lokální podmínky

Shrnutí

Dnes již nemáme pochyb, že moderní systém pro správu a evidenci sítě je kritický pro každého telekomunikačního operátora. Když se Netia rozhodla, jak se trh s technologiemi a telekomunikacemi změní. Nevěděli jsme jakým výzvám bude tento systém v budoucnu čelit. Dle mého názoru jsme se rozhodli dobře, když jsme si vybrali Smallworld, flexibilní a budoucností ověřený systém pro správu a evidenci sítí.
Systém nám pořád umožňuje efektivně růst. Samozřejmě, není to vždy lehké. V těžkých časech hraje důležitou roli poskytovatel řešení. V našem případě je to Globema – společnost, se kterou spolupracujeme od úplného začátku.
Jacek Świtalski
Manažér přípravy projektů a týmu inventarizace sítí

Naplánujte si schůzku abyste dosáhli podobných výsledků ve vaší společnosti!