Evidence sítě podporuje růst společnosti Polenergia založený na fúzích a akvizicích

Systém EL.GIS/Smallworld v modelu Pay-As-You-Go pro Polenergia Dystrybucja

Zjistěte, jak jsme standardizovali správu sítě u jednoho z největších distributorů energie v Polsku a jak jsme uspořádali data pro 30 oblastí pokrývajících 11 tisíc zákazníků.

Obsah:

Odvětví: Energetika
Země: Polsko
Služba: EL.GIS/Smallworld
Kategorie: Správa síťových aktiv

Polenergia Dystrybucja působí jako nezávislý provozovatel distribuční soustavy (DSO) v Polsku. Společnost je součástí skupiny Polenergia. Společnost je jedním z největších soukromých distributorů elektrické energie v Polsku, působí v celé zemi a vytváří nové distribuční oblasti. V současné době společnost poskytuje služby distribuce a prodeje energie pro více než 18 000 spotřebitelů po celém Polsku s ročním objemem distribuované energie 290,5 GWh.

O společnosti Polenergia Dystrybucja

Obchodní model

Polenergia Dystrybucja nabízí komplexní služby distribuce a prodeje energií. Distribuční služba je poskytována na různých úrovních napěťových a tarifních skupin, a to prostřednictvím moderních rozvodných stanic a transformačních stanic.

Díky svým širokým kompetencím v oblasti projektového řízení společnost úspěšně implementuje nové projekty a současně propojuje nové oblasti distribuce. Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. směřuje svou nabídku na zákazníky ze všech segmentů, zejména na vlastníky a investory:

  • speciální ekonomické zóny,
  • nákupní centra,
  • kancelářské a maloobchodní budovy, průmyslová zařízení a sklady,
  • bytová zástavba.

Výzva

Díky obchodnímu modelu se společnost Polenergia liší od ostatních provozovatelů distribučních soustav. Tento model byl založen na dynamickém rozvoji síťové infrastruktury, rychlém nárůstu počtu zákazníků a provozu v mnoha oddělených distribučních oblastech. Růst byl většinou založen na převzetí nových provozních oblastí se stávající sítí a jejím rozšiřování.

Účinná správa vyžadovala systém s jedinou centrální databází, která by mohla vytvořit soupis zdrojů a umožnit společnosti modelovat sítě pomocí jejich topologií a interních objektových schémat. Během akvizičního procesu totiž společnost propojila nové sítě s různou úrovní odpisů, často bez přístupu ke standardizované dokumentaci. To by pomohlo standardizovat procesy a zpřístupnit data síťové infrastruktury pro okamžitý a snadný přístup. Implementovaný systém musel být připraven na systematický růst sítě a podporu dalších obchodních procesů.

Začátky

V roce 2016 se Polenergia Dystrybucja rozhodla implementovat GIS na podporu správy síťových aktiv. Hlavním obchodním případem bylo:

Implementace systému správy aktiv sítě POLDZMS je dána dynamickým vývojem a potřebou standardizace provozních procesů. Vzhledem k organizační struktuře musíme implementovat aplikaci podporující zaměstnance k plnění jejich standardních úkolů operátora DSO, převážně v:

  • řízení různých investičních procesů souvisejících se stávajícími a novými síťovými aktivy
  • komplexní správa procesu připojení, od vydání podmínek připojení po získání infrastruktury
  • vytváření síťového inventáře energetické sítě, generování zpráv pro Energetický regulační úřad, udržování aktuálního stavu jednotlivých investičních procesů, ověřování rozpočtu atd.

Během výběrového řízení si Polenergia vybrala náš systém EL.GIS založený na platformě GE Smallworld. Volba byla provedena na základě funkčnosti systému a příznivých nákladů na implementaci.

Dalším důležitým faktorem byla možnost implementace modelu Pay-As-You-Go, který vyhovoval obchodnímu modelu společnosti Polenergia. Zaručoval nízké počáteční náklady a vývoj nástroje podle rostoucích potřeb společnosti a celého odvětví. Kromě podpory údržby systému byla dohoda rozšířena o služby zadávání dat pro nové oblasti provozu.

Řešení

Během projektu jsme splnili následující úkoly:

Implementace EL.GIS – systému správy síťových aktiv

Během projektu jsme dodali a implementovali systém EL.GIS založený na přední GIS platformě Smallworld od společnosti General Electric. Součástí systému byly standardní moduly podporující vývoj, investice a plánování údržbových prací.

Dodání FME – nástroje pro zpracování a integraci dat

Implementovali jsme také FME, ETL nástroj zlepšující proces zpracování prostorových dat z různých zdrojů a formátů. FME obsahuje speciální modul pro GESUT (geodetické záznamy veřejných služeb).

Migrace dat a budování síťového modelu

Zpracovali jsme data o 30 distribučních oblastech obsluhujících téměř 11 000 zákazníků. Datový model zahrnoval všechny napěťové úrovně, kabelová vedení, rozvodny s jejich vybavením a měřiče energií.

Během 4 let po počáteční implementaci Polenergia postupně modelovala v systému další oblasti provozu. V současné době pokrývá více než 70 provozních oblastí, které obsluhují více než 18 000 zákazníků.

Současně jsme nabízeli podporu řešení a pracovali na jeho vývoji. Vytvořili jsme nástroj prohlížeče pro sdílení dat s externími společnostmi, upravili datový model podle nových požadavků oblasti, vyškolili nové uživatele a migrovali produkční prostředí na novou hardwarovou platformu.

Výhody po několika letech používání EL.GIS

Po téměř 5 letech používání systému lze s jistotou říci, že díky škálovatelnosti řešení zůstává EL.GIS vysoce účinným nástrojem, který účinně řeší nové výzvy. Mezi hlavní výhody patří:

Topologický model sítě, který umožňuje společnosti provádět analýzu toku a směru dodávek během fáze vývoje a provozu sítě

Snadný přístup k potřebným datům

Jednodušší proces převzetí a efektivní správy nových distribučních oblastí

Zkrácení doby potřebné k identifikaci míst s výpadky a zákazníků postižených výpadkem

Standardizace firemních procesů

Dariusz Bednarski, viceprezident Polenergie, zdůrazňuje, že úspěch byl založen na unikátních vlastnostech implementovaného systému. Dalším důležitým prvkem byl model Pay-As-You-Go, který společnosti umožnil vyvinout a přizpůsobit funkce systému rostoucím obchodním potřebám.

Naplánujte si s námi schůzku, abyste dosáhli podobných výsledků ve vaší společnosti!