Jak Visoro Group automatizovala manuální úkony a nahrává data pomocí jediného skriptu?

Přečtěte si, jak společnost Visoro Group použila platformu FME k automatizaci vedoucí k 750x zrychlení zpracování a integrace dat.

O projektu

RENNS je Národní elektronický registr nomenklatury ulic v Rumunsku. Projekt RENNS si klade za cíl standardizovat přidělování názvů ulic a čísel popisných a učinit je široce dostupnými. Před zahájením projektu docházelo v Rumunsku k případům, kdy dvě ulice ve stejném městě měly stejný název nebo se v jedné ulici objevilo dvakrát stejné číslo popisné. Cílem projektu RENNS proto bylo opravit existující chyby v adresním systému v Rumunsku. Snížila se tak například reakční doba složek integrovaného záchranného systému, tedy příjezdy sanitek, hasičů a policie. Databáze projektu RENNS ukládá všechny informace o silnicích, číslech popisných a dalších adresních datech. Visoro Group je společnost, která je zodpovědná za aktualizaci údajů názvů ulic a čísel popisných. Proto hledala řešení, které by ji umožnilo automatizovat sběr a transformaci dat do formátů přijímaných portálem RENNS a zároveň i hromadné aktualizace databáze.

Obsah:

Odvětví: AEC (Architektura, inženýrství a stavebnictví)
Země: Rumunsko
Služba: FME
Kategorie: Integrace dat

S více než 11 lety zkušeností v Rumunsku je Visoro Group společnost, která nabízí poradenské služby v oblasti veřejných zakázek, v projektu RENNS (Národní elektronický registr nomenklatury ulic v Rumunsku) a v mnoha dalších oblastech.

Výzvy

RENNS (Národní elektronický registr nomenklatury ulic v Rumunsku) využívají různé veřejné jednotky a úřady zabývající se mimořádnými událostmi, jako jsou záchranná služba, hasiči a policie. RENNS usnadňuje interoperabilitu, sdílení údajů na národní a evropské úrovni a umožňuje přístup k uliční nomenklatuře. Produkt RENNS je přístupný online a má jednu centralizovanou databázi, která ukládá všechna systémová data. Funkční moduly, které vytvářejí řešení RENNS, jsou zabudovány ve webových rozhraních.

90-2021-07-30-RENNS

Procházení názvů ulic a čísel popisných je veřejně dostupné prostřednictvím webového portálu. Uživatelům umožňuje prohlížet a používat informace o silnicích, adresních kódech a dalších údajích shromážděných v systému. Kromě ukládání historie administrativních adres systém také sdílí postupy a metody správy a umožňuje svým uživatelům ověřovat a konzultovat uliční nomenklaturu. RENNS poskytuje jedinečnou registraci každé adresy a vybavuje uživatele unikátním adresním kódem (AUC).

Místní jednotky veřejné správy jsou zodpovědné za aktualizaci prvků uliční nomenklatury a jejich zadávání do systému RENNS. Aby byl registr aktuální, měla by být data zadána okamžitě, hned po schválení nebo změně názvu ulice. Vzhledem k celým městům a okresům to může být pracný a časově náročný proces. Existují společnosti, které v tomto procesu podporují místní úřady, a Visoro Group je jednou z nich.

Na začátku Visoro Group prováděla proces aktualizace ručně. Poté se rozhodla změnit přístup, obrátila se na Globemu jakožto společnost s oceněním Safe Software Silver Partner, a požádala o pomoc s optimalizací a automatizací procesu. Společnosti Visoro Group jsme poskytli podporu a pomohli nasadit správné řešení pomocí programu FME – platformy pro integraci dat, což vedlo ke snížení objemu práce a její časové náročnosti z týdnů na minuty.

Řešení

Proces aktualizace údajů zajišťují zaměstnanci našich zákazníků, kteří shromažďují data v terénu (například čísla ulic a adres) ve formátu ESRI Shapefile a následně je zadávají do systému RENNS. Dříve to bylo nutné provádět ručně. Byla to únavná a časově náročná práce. V závislosti na počtu adres jejich zadávání do systému mohlo trvat týden až měsíc. Proto byla potřeba proces zkrátit a zautomatizovat.

Data uložená v RENNS mají specifickou strukturu souborů XML. V systémech a webových aplikacích tohoto typu se formát XML používá často. Jednou z klíčových vlastností FME je schopnost převádět data do libovolných formátů (v tomto případě XML) podle uživatelsky nastavených parametrů. Během naší spolupráce nám Visoro Group nejprve poskytla příklad souboru XML přijatého systémem RENNS s jeho specifickou strukturou. Poté náš tým zanalyzoval vstupní data (soubory ESRI Shapefile shromážděné v terénu), zmapoval atributy a vytvořil skript FME, jehož výsledkem bylo zautomatizované vytváření XML souborů s požadovanou strukturou.

Pro správnou úpravu dat jsme museli použít mnoho FME transformátorů, jako například:

  • DateTimeConverter – převod atributů, které obsahují datum, do adekvátního formátu
  • CoordinateExtractor – extrahuje souřadnice (jak pro linie ulic, tak pro body čísel popisných) a přidává je jako atributy. Dále se nám pomocí transformátoru Aggregator podařilo spojit atributy, jako jsou čísla měst a adres, podle jejich umístění ve zdrojových vstupních datech v Reader portu.
  • Po odstranění všech nevyužívaných a duplicitních dat jsme použili transformátor XML Templater, který nám umožnil sloučit všechna naše data funkcí do šablony XML přijaté společností RENNS.

Díky skriptu jsme získali správně naformátovaný soubor XML, který umožňuje Visoro Group rychle nahrávat a aktualizovat data.

Klikněte pro zvětšení skriptu

Výhody

Před implementací FME by nahrání dat pro jednu lokalitu trvalo asi 25 hodin ruční práce několika zaměstnanců. Pomocí skriptu FME lze stejné množství dat nahrát za 2 minuty – to je 750krát rychlejší! To znamená méně úsilí, snížení nákladů a možnost pracovat paralelně na mnoha lokalitách.

Nahrávání dat skriptem FME také minimalizuje chyby způsobené lidským faktorem, jako jsou nesprávné hodnoty nebo překlepy, ke kterým při ručním vkládání dat pravidelně dochází. I malé nepřesnosti mohou vést k chybám, které je třeba identifikovat a manuálně opravit, což přináší ještě více práce. Čas strávený vytvářením dat se zkrátil ze dnů/týdnů na sekundy/minuty. Nyní tak může náš zákazník dodávat správná data mnohem rychleji a s využitím méně zdrojů.

S pomocí řešení FME nyní můžeme přeskočit ruční proces nahrávání dat do RENNS. Po implementaci FME plánujeme jeho využití v budoucnu dále rozšířit. Pokusíme se automatizovat několik dalších procesů, abychom pokračovali v optimalizaci času stráveného prací na dennodenně se opakujících manuálních činnostech.
Sallai Szilárd, produktový manažer
Visoro Group Romania

Řešení FME, které jsme dodali společnosti Visoro Group, je plně škálovatelné. Skript lze snadno aplikovat na jakkoliv velký územní celek (klidně i celý stát), který je potřeba zahrnout do systému RENNS. Použít se může v jeho současné podobě, případně jen s malými změnami.

Naplánujte si schůzku, abyste dosáhli podobných výsledků ve vaší společnosti!