Skip to main content

PROGO – Předpověď produkce energie z obnovitelných zdrojů

By 3 září, 20199 září, 2019Energetika, Umělá inteligence, Výzkum & Vývoj
22-2019-08-30-oze

Náš výzkumný a vývojový tým aktivně pracuje na inovativních IT projektech a spolupracuje s nejprestižnějšími technickými univerzitami a výzkumnými zařízeními. Řešení pro různá průmyslová odvětví jsou implementována v mnoha společnostech po celém světě. Jedním z našich projektů pro energetický sektor je PROGO – systém, který bude produkovat dostupné předpovědi výroby energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Nedávno jsme dokončili druhou fázi tohoto projektu.

Co je PROGO?

PROGO je řešení pro přesnou predikci produkce OZE založenou na oblastech. Na rozdíl od bodových předpovědí umožňuje tato metoda významné snížení nákladů, což umožňuje zahrnout do prognózy mnoho malých a středních výrobců. V současné době to z důvodu nedostatečné ziskovosti není možné a jejich energetický potenciál je nevyužit.

Jaký rozdíl udělá?

Implementace PROGO okamžitě sníží cenu energie z OZE a současně zvýší její dodávku. Předpověď provedená tímto systémem bude zahrnovat nové zdroje a aktuální zatížení sítě. Schopnost předvídat spotřebu a výrobu v různých časových horizontech a různé frekvenci v závislosti na potřebách pomůže stabilizovat a zabezpečit síť.

Další milník

Nedávno jsme dokončili druhou fázi tohoto projektu. Fáze byla ukončena validací a testováním predikčních dat PROGO. Spolupracovali jsme s Enea, provozovatelem polské distribuční soustavy, odkud jsme obdrželi data nezbytná pro kontrolu kvality předpovědi běžného využití zákazníkem.

Náš systém byl testován v severozápadní části Polska – perfektní testovací místo. V létě zažívá tento region velký příliv turistů, což znamená obrovské energetické nároky. V této oblasti se také nachází řada různých obnovitelných zdrojů energie včetně větrných turbín a několika malých vodních elektráren s asi 100 odběrateli. To nám umožnilo vyzkoušet naši predikci v náročném reálném prostředí.

22-2019-09-02-OZE_progo

Testy začaly v dubnu 2016 a trvaly 33 měsíců. Poté byla shromážděná data přenesena a analyzována. Použili jsme je k vytvoření a aktualizaci nových modelů hlubokého učení a ke konfrontaci předvídaných hodnot se skutečnými požadavky.

Akceptační práh směrodatné odchylky, který byl uveden v přípravách našeho projektu, byl 20 %.

Výsledky

Směrodatná odchylka:

8,5% - 10,1
pro větrné turbíny
5%-7,7
pro malé elektrárny
6,7
pro celou testovací oblast

Po nastavení korekcí se nám podařilo snížit směrodatnou odchylku na 6,1 %. Tyto výsledky přesnosti byly lepší než prahová hodnota přijatelnosti – což znamená, že jsme ve druhé fázi projektu PROGO uspěli.

Pokud se chcete dozvědět více o našem nedávném posunu ve výzkumných projektech, kontaktujte nás! Rádi zodpovíme Vaše dotazy.