Spolehlivá evidence sítě

Základ pro úspěšnou realizaci operačních procesů v telekomunikační společnosti

Efektivní zavádění telekomunikačních služeb vyžaduje okamžité a spolehlivé informace o existující nebo plánované síti poskytované systémem pro evidenci sítě. Opakující se zpoždění nebo nepřesnosti během procesů plnění služeb mohou poškodit pověst společnosti a způsobit značné ztráty v rozpočtu.

  • Chybí vaší společnosti informace, aby se mohla informovaně rozhodovat o tom, kde je požadována nová kapacita sítě, nebo jak tuto kapacitu nejlépe zajistit?

  • Hledáte vylepšení v procesu kontroly proveditelnosti služby?

  • Hledáte efektivnější způsob plánování a návrhu sítí a služeb?

  • Bojujete se zaznamenáváním vybudovaných síťových dat do systému pro evidenci sítě?

  • Vyžaduje váš proces zřizování služeb okamžitou a spolehlivou podporu od systému pro evidenci sítě?

  • V každém okamžiku víte, jaký obchodní dopad by měl výpadek síťových zdrojů?

End-to-end řešení pro evidenci sítě

Globema nabízí řešení postavené na systému GE Smallworld Network Inventory – nejvyšší třídě, vysoce škálovatelné součásti moderních OSS (Operations Support System).

Řešení založené na GE Smallworld Network Inventory (NI) poskytuje jednotný pohled na telekomunikační zdroje uvnitř závodu i mimo něj. Spravuje fyzická a logická aktiva v pevných i bezdrátových, základních a distribučních sítích. Podporuje IT infrastrukturu a správu datových center. Zároveň funguje jako katalog zdrojů pro operace s více dodavateli a s více technologiemi. NI poskytuje aktuální informace o síťových aktivech, které mají zásadní význam pro efektivní realizaci klíčových obchodních procesů pro poskytovatele telekomunikací.

Slide Strategické plánování Plánování rozvoje sítě Návrh sítě Výstavba sítě Plnění
služeb
Zajištění
služeb
Evidence
sítě
Strategické plánování Plánování rozvoje sítě Návrh sítě Výstavba sítě Plnění
služeb
Zajištění
služeb
Evidence
sítě

Objevte prostředí GE Smallworld Network Inventory

Hlavní komponenty

Evidence fyzické sítě (GE Smallworld Physical Network Inventory)

Základní platforma řešení pro telekomunikačního operátora. Poskytuje datový model a všechny nástroje pro ukládání a správu sítě. Založeno na vysoce škálovatelné a efektivní prostorové databázi Smallworld Core pracující v krátkých i dlouhých transakcích. Implementováno ve více než 150 telekomunikačních společnostech po celém světě.

dozvědět se více →

Evidence logické sítě (GE Smallworld Logical Network Inventory)

Úzce integrovaný s PNI, přidává schopnost ukládat logické informace nad fyzické zdroje. Poskytuje jednotný pohled na logická data od více dodavatelů s různými technologiemi napříč všemi oblastmi provozu.

dozvědět se více →

Standardní doplňky PNI vyvinuté společností Globema

Physical Route Manager

představuje datový model a nástroje pro správu fyzických tras v optických sítích, přináší vylepšené modelování optických zařízení do PNI

dozvědět se více →

Optical Network Atlas

zavádí schémata na úrovni vláken pro spoje a umístění (k dispozici také v bráně Network Inventory Gateway)

dozvědět se více →

Cable TV Design

vylepšuje datové modelování koaxiální a optické sítě a zavádí výpočty FWD a RV signálu

dozvědět se více →

Radio Network Inventory

umožňuje modelování RAN sítí

dozvědět se více →

Data Center Manager

vylepšuje vnitřní správu závodu, zavádí 3D modelování a správu datového centra

dozvědět se více →

LNI Connector

podporuje a zjednodušuje import síťových dat při evidenci logické sítě

dovědět se více →

Network Inventory Maintenance Support

webový klient, který umožňuje reportování dat z terénu přímo do PNI

dozvědět se více →

Service Inventory

sada nástrojů LNI, které umožňují návrh a správu páteřních služeb

dozvědět se více →

Proč to stojí za to?

Případové studie zákazníků z celého světa ukazují, že implementace Smallworld Network Inventory může přinést:

30

až 30% zkrácení času pro plánování díky přesně integrované evidenci fyzické a logické sítě

8

až 8% snížení nákladů na novou výstavbu díky lepšímu využití síťových zdrojů

40

až 40% zlepšení produktivity při návrhu sítě prostřednictvím automatizace procesů

25

až 25% snížení výpadků sítě díky rychlé reakci na výstrahy za účelem přesné lokalizace vadného zařízení

15

až 15% vylepšení produktivity pracovní síly prostřednictvím efektivních vestavěných procesů aktualizace

50

až 50% úspory v zajišťování času s využitím automatizovaných procesů pro přiřazení fyzické cesty

Smallworld 5

Vytvořeno pro budoucnost s neustálou adaptací na nejnovější technologické standardy, které zjednodušují systémovou integraci prostřednictvím otevřených technologií; rychlejší a chytřejší rozhodování díky moderním webovým a mobilním technologiím; a zvýšení produktivity díky zaměření na moderní uživatelské prostředí.

Využijte odborné znalosti Globemy

 Naše řešení pro evidenci sítě jsou postavena na systému GE Smallworld Network Inventory System.

Globema působí jako autorizovaný partner a Value Added Reseller softwaru GE Energy Smallworld GIS v několika evropských zemích. GE také působí jako celosvětový prodejce Globemou vyvinutých modulů pro telekomunikační sítě (PRM, ONA, RNI, DCM, CATV Design) po celém světě. Tato spolupráce zahrnuje vývoj a implementaci softwaru Smallworld a také konzultační a údržbové služby. Od roku 1997 realizovala Globema stovky menších i větších projektů dodání, vývoje a implementace softwaru pro zákazníky z více než 30 zemí.

Zjistěte, jak jsme pro Exatel vytvořili komplexní řešení pro správu infrastruktury telekomunikačních služeb:

Společnost GE je světovým lídrem v oblasti průmyslových výzev.

Software GE spravuje 40 % celosvětové elektřiny. Je navržen tak, aby pomohl telekomunikačním a utility společnostem lépe fungovat, analyzovat a optimalizovat jejich provoz. Platformu GE Smallworld Network Inventory používá více než 160 poskytovatelů služeb (energetika, vytápění, plyn a ropa, telekomunikace) ve 40 zemích světa.

Zjistěte, jak skupina Zayo využila Smallworld k realizaci výhod digitalizace:

Jaký je plán?

Kontaktujte nás a dozvíte se více o našich odborných znalostech, zkušenostech a způsobu práce

Podělte se o své požadavky a spusťte pilotní projekt s Globemou

Chcete-li využít naše zkušenosti a zdroje, podepišme rámcovou smlouvu