GIS Smallworld

Objevte široký sortiment Smallworld GIS řešení

Globema se specializuje na průmyslově specifický systém správy zdrojů pro společnosti, které spravují různé typy sítí. Systém je založený na platformě GE Smallworld. Naše produkty nabízejí funkce pro evidenci sítě, plánování rozvoje sítě, podporu provozu sítě a správu poruch a odstávek.

Smallworld Core

Řešení pro síťová odvětví od společnosti GE jsou postaveny především na prostorové technologii Smallworld™ Core. Tento revoluční, objektově-orientovaný produkt řízený databází dodává silnou a konzistentní architekturu do srdcí mnoha aplikací, které mohou sloužit například k: plánování rozvodných systémů (plynu, elektřiny nebo vody), navrhování telekomunikačních sítí nebo vyhodnocování tržních příležitostí. Tento software lze propojit s ostatními produkty, které pracují s prostorovými daty (udržování vztahů se zákazníky, analýzy trhu, správa sítě, správa práce, atd.).

Proč implementovat GIS Smallworld?

  • Smallworld nabízí prověřené portfolio produktů, které podporují kompletní životní cyklus sítě, od strategického plánování a návrhu, přes výstavbu sítě, až po podporu provozu
  • Více než 1000 společností si Smallworld vybralo jako svoji primární GIS platformu
  • Architektura dodržuje standardy open technologií a umožňuje škálování přesně podle představ zákazníka

Jak může Globema pomoci Vašemu Smallworld systému?

Globema je jedním z předních Smallworld Value-Added-Resellerů. Disponujeme druhým největším týmem certifikovaných Smallworld profesionálů. Poskytujeme kompletní rozsah profesionálních služeb pro Smallworld.

 

JAK MŮŽEME ZLEPŠIT VAŠE PODNIKÁNÍ?

moduly

Smallworld Core poskytuje rozsáhlé portfolio řešení podporující klíčové procesy ve Vaší společnosti – plánování a výstavba sítě, poskytování služeb, údržba sítě, atd.

Strategické Plánování

Prostorové informace pomáhají projektantům identifikovat místa, do kterých by bylo dobré síť rozšířit nebo kam je potřeba investovat a provést modernizaci, aby bylo možné vyhovět požadavkům na kapacitu sítě. Nástroj Smallworld GeoSpatial Analysis poskytuje přístup k zákaznickým a demografickým datům, servisním zónám a datům o financích a pomáhá při tvorbě strategií a investičních plánů.

Plánování rozvoje sítě

Na úrovni okresů potřebují projektanti přesně znát průběh podzemních a nadzemních sítí a jejich propojení s nově vznikající sítí, se sítěmi ostatních společností a s veřejnými pracemi, aby mohli naplánovat údržbu existující sítě a navrhnout rozšíření. Technologie Smallworld Core umí modelovat a zobrazovat síť v různých prostorových pohledech. Tyto pohledy reprezentují veškeré požadované objekty i vnitřní světy jednotlivých zařízení a umožňují rozlišovat existující a plánované sítě (jsou zobrazené odlišně) v jednom společném prostředí.

Návrh sítě

Prostorové informace pocházející z různých zdrojů je potřeba kombinovat s existující sítí v návrhovém prostředí. V tomto prostředí mohou návrháři vytvořit mnoho způsobů, jak uspokojit nové požadavky na údržbu nebo na práci. Smallworld Design Manager poskytuje geoprostorově založené návrhové prostředí, ve kterém je možné spravovat navrhované změny v síti. Informace o nákladech navrhovaných změn mohou být součástí schválení návrhu v rámci prostorového prostředí a tyto informace mohou být sdíleny se Správou majetku společnosti pomocí nástroje Smallworld Business Integrator.

Výstavba sítě

Stavební týmy potřebují přesné inženýrské mapy plánované výstavby. Po výstavbě je potřeba archivovat všechny dokumenty o stavebním postupu, aby se zpětně dalo dohledat, jak výstavba probíhala. Nástroje pro kontrolu kvality, které jsou součástí technologie Smallworld Core, spolu s manuální nebo elektronickou aktualizací dokumentů poskytují aktuální a konzistentní zdroj dat o stavu sítě.

Síťové služby

Před spuštěním nově vystavěné sítě je potřeba předat model sítě ostatním systémům. Tato data jsou předávána v podobě kompletního modelu sítě spolu s geografickými i schematickými pohledy. Kromě toho je potřeba poskytnout zákazníkům a dodavatelům některé aplikace prostřednictvím internetu, které poběží ve webovém prohlížeči.

Všechny řešení smallworld

Data Center Manager pro evidenci fyzické sítě (PNI)

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Evidence logické sítě (LNI)

GE Smallworld LNI

Optical Network Atlas pro PNI

Physical Route Manager pro PNI

Správa fyzických tras v přenosových sítích

Optical Path Scheme pro PNI

Generování schémat pro optickou síť

Radio Network Inventory pro PNI

Inventář rádiových věží a bezdrátových zařízení

Cable TV Design pro Smallworld PNI

Podpora návrhu koaxiální a optické sítě

Service Inventory pro PNI & LNI

Služby B2B v inventarizaci logické sítě

Data Quality Tool pro Smallworld GIS

Ověřování dat a práce s chybnými daty

Network Inventory Maintenance Support

Automatizované reportování

Logical Browser pro LNI

Získejte okamžitě informace o logické síti

LNI-Konektor

Podpora a zjednodušení importu síťových dat

DH.GIS

Správa sítě dálkového vytápění

Smallworld Water Office

Síťové zařízení pro zásobování vodou a odvodnění

Smallworld Gas Distribution Office

Smallworld Global Transmission Office

Správa sítě

Smallworld Electric Office

Životní cyklus správy aktiv elektrických zařízení