Audity dat a systémů GIS

Vzhledem k tomu, že informační systémy dnes mají zásadní význam pro většinu společností, je nezbytné, aby IT systémy byly nejen bezpečné, ale také snadno dostupné jako služba, která svižně reaguje na potřeby uživatelů. Stejně jako celá společnost, ani IT systémy nejsou statické; časté změny v jednotlivých rozhraních vyžadují rychlou reakci a a řešení.

Globema poskytuje komplexní IT auditorské služby, jejichž cílem je získat z Vašich systémů maximum. Zveme Vás na prohlídku všech možností, jak Vám naši profesionálové mohou pomoci. We invite you to explore the many ways our professionals can help you. Závazek k poskytnutí vysoce kvalitních IT služeb je jádrem celého našeho podnikání.

Úplná implementace evidence a řízení sítě v každodenní práci všech oddělení do značné míry závisí na kvalitě dat shromážděných v systému a postupů pro efektivní reorganizaci a pohyb v rámci podnikových procesů. Firmám často chybí jednotný přístup k používání dat společně s funkcionalitami systému. Můžeme Vám pomoci to změnit.

Naše auditorské služby pokrývají mnoho technologií (GE Smallworld, Google Mapy, GeoTask, Oracle, atd.) a systémů (GIS, Evidence sítě, OSS, WFM (Řízení lidských zdrojů), atd.). Konzultanti Globemy, mající zkušenosti z mnoha projektů, Vám mohou pomoci s dodávkou strategie a akčního plánu, které maximálně odpovídají obchodním cílům a zajistí úspěch a kvalitu následného plánování, návrhu, implementace a integrace sítí a terénních prací.

Audit dat a revize podnikových procesů

Nabízíme systémové audity  dat, po kterých následuje návrh řešení a postupů pro zajištění konzistence dat, kompletnosti a kvality v souvislosti s operačními změnami na síti. Audit podnikových procesů obsahuje ověření aktuálního využití funkcionalit systému v rámci podnikového procesu. Během analýz určíme klíčové priority pro dané cíle operátora v rámci NIS (Network Inventory System). Nabízíme řešení eliminující organizační a technické překážky a obtíže spojené s použitím specifických dat a funkcionalit.

PŘÍNOSY 

  • Investice do sítě se řídí obchodními strategiemi a cíli a musí být sladěny s požadavky a příležitostmi trhu
  • Maximalizace hodnoty podnikání můžete odvodit z investovaného majetku sítě
  • Tvorba dlouhodobějšího rozvoje sítě a investičních požadavků
  • Dobře načasované a řízené ukončení starších nebo nevyužívaných technologií
  • Minimalizace nespokojenosti koncových uživatelů.