Audity dat a systémů GIS (poradenství)

Komplexní technický audit zvyšuje účinnost IT nástrojů. Zjistěte, jak mohou naši odborníci pomoci vaší společnosti.

Jak můžete plně využít potenciál evidenčního systému, řešení pro správu síťových aktiv nebo jiných typů geoprostorových IT nástrojů?

Nejdůležitější je zajistit kvalitu dat v daném systému a efektivní koordinaci postupů a toku obchodních procesů.

Společnosti často postrádají jednotný rámec pro používání dat a systémů napříč odděleními. To může ztížit dosažení přínosů i těch nejmodernějších IT řešení.

Naši zkušení konzultanti vám pomohou vytvořit správnou strategii pro zvýšení využívání systému ve vaší společnosti. Naše služby auditu zahrnují různé technologie, např. GE Smallworld, Google Maps, Oracle a mnoho systémů, jako jsou GIS, síťové evidence, OSS a řízení pracovníků v terénu.

programovací služby Globema

Audit dat a analýza obchodních procesů

Každá aktivní síť podléhá neustálým změnám. To souvisí s neustálým přísunem nových informací. Provádíme přezkum účinnosti postupů souvisejících s údržbou dat a navrhujeme řešení, která zajistí jejich kvalitu. Nabízíme datové audity týkající se konzistence, úplnosti a kvality dat.

Naše audity zahrnují:

 • Audit podnikových procesů zahrnuje ověření využití funkcí v podnikových procesech.
 • Během analýzy definujeme úroveň naplnění prioritních obchodních cílů.
 • Navrhujeme organizační a technická řešení, která odstraňují překážky a obtíže spojené s využíváním dat a specifickými funkcemi.
 • Navrhujeme pracovní postupy pro obchodní oddělení.
 • Ověřujeme postupy správy systému a analyzujeme efektivitu, dostupnost, údržbu a vývoj funkcí.

Co s naším auditem získáte?

 • Přístup k aktuálním informacím o vaší síti.
 • Maximální využití systému a síťových prostředků.
 • Komplexní plán dalšího rozšiřování sítě a jasně definované požadavky na budoucí investice.
 • Informace o lhůtách pro stažení technologií z důvodu jejich stáří.
 • Minimalizaci výpadků služeb při zavádění nové infrastruktury.

Promluvme si!

Máte zájem o naše služby? Vyplňte formulář a náš konzultant vás bude kontaktovat, aby s vámi probral vaše potřeby a další kroky.

+420 775 770 801
info@globema.cz

Výzkumné a vývojové centrum

  Správcem vašich osobních údajů je Globema CS s.r.o. se sídlem v Praze. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, právo omezit jejich zpracování, právo na výmaz údajů a přenositelnost údajů, jakož i právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.