Sběr a migrace dat

Migrace dat je klíčovým prvkem při přechodu na jakýkoliv nový systém a to buď prostřednictvím nákupu, nebo vlastního vývoje. Aktuální informace o zdrojích na síti jsou důležitým prvkem pro efektivní poskytování a udržování služeb poskytovaných zákazníkům a zároveň zefektivnění investičních rozhodnutí. Data o síti by tedy měla být považována za jeden z nejdůležitějších aktiv společnosti.

Sběr dat do systémů

evidence sítě

Sběr dat je komplexní projekt, ze kterého kvůli velkému objemu dat, různých zdrojů (papírová i elektronická dokumentace) a často nízké kvality a spolehlivosti dostupné dokumentace vyplývá nutnost sběru dat v terénu. Globema má k dispozici zkušený tým, který dokáže organizovat a řídit projekty týkající se sběru a migrace dat. Naše řešení migrace dat automatizuje a zefektivňuje migrační proces v kombinaci s technologií, metodologií a službami. Pracujeme s osvědčenými metodikami migrace dat založených na osvědčených postupech, jakož i end-to-end migrace dat.

Dodávka a nahrání map,

implementace vhodných

souřadných systémů

Poradíme s výběrem vhodných kartografických zdrojů. Podporujeme klienta ve vyjednávání a nákupu vhodných map. Definujeme správné souřadné systémy v prostředí Smallworld. Má připravené řešení pro polské, české, slovenské, rumunské a maďarské trhy. Definujeme místní systémy na základě dokumentačních středisek geodézie a kartografie. Zaručujeme správné transformace mezi souřadnými systémy.

Automatická a manuální

migrace dat

Provádíme migraci dat z libovolného dostupného elektronického zdroje do Smallworld nebo jiné databáze. Pro potřeby migrace dat používáme nástroj FME od společnosti Safe Software a zároveň jsme vyvinuli několik kompletních loaderů do systémů GIS. Dále provádíme nebo dohlížíme na ruční vkládání geometrických (vektorizace) a alfanumerických dat z map, diagramů a jiných papírových zdrojů. Před nasazením dat do ostrého provozu využíváme procedury kontrol kvality a akceptačních testů. Podporujeme a implementujeme procesy sběru dat v terénu pomocí mobilních aplikací. Dodáváme postupy pro terénní sběr dat a školení terénních pracovníků.

zKUŠENOSTI

Máme za sebou více než 100 malých i velkých projektů migrace dat pro zákazníky z odvětví telekomunikací a utilit. Naše zkušenosti vzešly z migrace více než 10 000 papírových dokumentů a digitálních zdrojů do více než 10 milionů objektů a přibližně 100 milionů atributů.