Správa sítě dálkového vytápění

 

Kompletní technická databáze a model sítě

Teplárenské společnosti čelí ve svém oboru neustálým změnám. Standardy zákaznických služeb neustále rostou a konkurence také. Musíte řešit peníze a zároveň dodržovat ekologické požadavky. Všechny tyto proměnné znamenají, že potřebujete moderní IT systém, který vám umožní pohodlný přístup ke spolehlivým datům.

Potřebovali byste takový systém na podporu vaší společnosti v klíčových procesech prováděných technickými odděleními, jako je údržba, provoz nebo investiční plánování. Zpožděné investice nebo omezení dodávek tepla mohou způsobit značné ztráty společnosti i celé ekonomice.

  • Chybí vaší společnosti informace potřebné k rozhodování o rozšíření nebo upgradu sítě?

  • Hledáte způsob jak vylepšit síťové operace?

  • Hledáte efektivnější způsob plánování investic?

  • Máte problémy s aktualizací a přístupem k datům o zdrojích vaší sítě?

  • Potřebujete rychlý přístup k informacím o síťovém vybavení a konektivitě?

  • Potřebujete snadný přístup k technické dokumentaci?

Řešení pro komplexní správu infrastruktury dálkového vytápění

Poznejte DH.GIS (Geografický informační systém pro dálkové vytápění, nástroj založený na řešení GE Smallworld, škálovatelné, prvotřídní GIS platformě navržené pro odvětví dálkového vytápění.

Řešení zahrnuje plnohodnotný úplné topné sítě. Podporuje modelování topných sítí horké vody, procesní páry a také vysokých a nízkých parametrů. Modely obsahují podrobný popis segmentů vedení, tepelných komor s jejich vnitřními součástmi, ventilů, automatizačních zařízení, měřičů, kompenzátorů, čerpadel a dalších síťových zařízení. Systém vám umožňuje načíst topologicky propojená interní schémata objektů infrastruktury a záznamových zařízení umístěných v generátorech tepla, komorách a rozvodnách.
DH.GIS poskytuje historii nejdůležitějších zařízení, jako jsou elektroměry a čerpadla. Díky tomu systém plně podporuje efektivní provádění obchodních procesů u teplárenských společností. Ukládá podrobná popisná data o síťových prvcích a dokumenty o struktuře a operacích, které tvoří kompletní technickou databázi síťových zdrojů.

DH.GIS je zdrojem dat pro plánování síťových operací. Podporuje údržbu sítě a jejích prvků tím, že pomáhá plánovat inspekce, opravy a rekonstrukce. Plně podporuje klíčové procesy v teplárenských společnostech.

Poznejte naše řešení

DH.GIS – hlavní komponent

DH.GIS

Hlavní součástí řešení je hlavní modul DH.GIS, který obsahuje úplný datový model v souladu s evropskými normami. Umožňuje vytvořit inventář majetku a topologický model topné sítě. Je založen na vysoce škálovatelné a efektivní prostorové databázi Smallworld Core pracující v krátkých i dlouhých transakcích. Řešení GIS založená na systému Smallworld jsou v současné době implementována ve více než 350 energetických společnostech po celém světě. DH.GIS se používá v téměř 70 městech v Polsku a 4 vekých městech na Ukrajině.

Funkční moduly DH.GIS

DH.GIS Dispatcher

Modul Dispatcher podporuje dispečerské operace a poskytuje nástroje pro registraci změn stavu uzavíracího ventilu (otevření/zavření). Automatizovaná zařízení mohou být součástí telemetrického systému a lze je automaticky zaregistrovat v DH.GIS a zobrazit na mapě. Systém určuje a zobrazuje aktuální rozsahy dodávek pro každý zdroj v daném čase. Zahrnuje oblasti a rozvodny, do kterých se teplo nedodává z důvodu vypnutí části sítě.

GIS Operace

Tento modul podporuje údržbové práce na sítí, jako například:

  • Pravidelné inspekce síťových objektů a zápis jejích technického stavu. Umožňuje tak technickou analýzu všech objektů sítě a objevení těch, které vyžadují opravu.
  • Správce uzlů obdrží dokument o operacích rozvodny a možnost zaregistrovat incidenty uzlů, zejména selhání deklarovaná uživateli.

DH.GIS Správa výpadků

Modul správy výpadků podporuje celý proces od identifikace a lokalizace výpadku a ovlivněných odběrných míst až po analýzu konektivity a navrácení stability sítě.

DH.GIS Připojení – technické podmínky

Tento modul podporuje procesy pro připojení nových zákazníků (odběrných míst) do sítě dálkového vytápění. Podporuje alfanumerické (opisné), geografické (poloha) data a fotografie, a související dokumenty (např.: legální stav, lokální plány, smlouvy, atd.). DH.GIS ukládá technické data a přesnou polohu komponentů infrastruktury dálkového vytápění, tak aby mohl analyzovat zvýšenou spotřebu energie po upgradu sítě a aby mohl spočítat hydraulické a termodynamické kalkulace.

DH.GIS Plánování investic

Tento modul umožňuje plánování investic do detailu. To zahrnuje aktivity jako například rozšíření nebo rekonstrukce částí sítě, nebo taky připojení nových odběrných míst. Nové součástí sítě mohou být zobrazené na mapě a modul je může analyzovat a spočítat potřebné hydraulické a termodynamické kalkulace. Modul poskytuje několik zajímavých reportů, jako například výpis materiálu, předpokládané náklady na investici, rozpis nákladů v čase, jednoduchou analýzu návratnosti investice, která bere do úvahy náklady na investici, náklady na provoz a předpoklad odběru energií.

DH.GIS Skutečné aktiva

Modul skutečných aktiv pomáhá se správou aktiv, které se nacházejí podél sítě. Podporuje správu životního cyklu případů reklamací, kompenzačních případů, nákladových analýz a věcných břemen.

DH.GIS Geodézie

Tento modul umožňuje nahrávat, ukládat a spravovat geodetické data z externích zdrojů. To zahrnuje mnoho nástrojů na stavbu počáteční geoprostorové databáze a umožňuje analýzu databází a poukázání na rozdíly mezi nimi.

DH.GIS Alarm Network

Tento modul spravuje síť čidel pro poplachové hlášení umístěné podél sítě dálkového vytápění a to zjednodušeným a i detailním způsobem. Také poskytuje možnost zobrazení měření detektorů.

DH.GIS Kalkulace

Modul kalkulací dokáže vykonávat komplexní hydraulické a termodynamické výpočty sítě. Pomáhá detekovat proudy a tlak v koncových uzlech a v sítích dálkového vytápění a dodávek vody.

Doplňkové nástroje

Kromě přídavných modulů pro DH.GIS poskytujeme i doplňkové nástroje, které pomáhají při správě a evidenci sítě.

FME

Platforma pro integraci dat, která zpracovává, ověřuje a automaticky přesouvá data. Podporuje správu aktuální databáze. Informace sesbírané v terénu mohou být automaticky přesunuté do DH.GIS, co umožní jednodušší identifikaci oblastí pro expanzi.

Zjistěte víc

eMaps

Tento modul zobrazuje vrstvy přímo z externích zdrojů, jako například geodetické webové služby. Podporujeme následovní datové standardy: Google Maps, Open Street Map, WMTS, WMS, a WFS.

GeoTask

Systém pro řízení operací v terénu, který podporuje optimální plánování práce a zvyšuje tak efektivitu práce v terénu. Může být jednoduše integrován s DH.GIS. GeoTask mobilní a dispečerská aplikace umožňují efektivní komunikaci a dokončení úkolů.

Zjistěte víc

Locdoc

Aplikace, která automaticky kategorizuje dokumenty a opisuje je dle data a místa vystavení. Vytváří prostorovou databázi a umožňuje tak uživateli jednoduše nahlížet na dokumenty a zobrazit si je na mapě.

Zjistěte víc

Čím se lišíme?

7

DH.GIS s přiléhajícími aplikacemi se používá pro správu, rozvoj a výstavbu sítí dálkového vytápění ve 74 městech.

4

Sítě dálkového vytápění vymodelované v DH.GIS obsluhují přibližně 4,5 milionů zákazníků.

2

Globema má více jak 14 leté zkušenosti ve vývoji a implementaci specializovaných IT řešení pro provozovatele sítí dálkového vytápění.

DH.GIS byl vyvinutý pomocí Smallworld – systému pro správu a evidenci sítí

 

Globema je autorizovaným partnerem a prodejcem s přidanou hodnotou pro software GE Smallworld v několika Evropských zemích. GE také vystupuje jako prodejce modulů pro telekomunikace vyvinutých společností Globema (PRM, ONA, RNI, DCM, CATV Design). Naše spolupráce zahrnuje vývoj a implementaci softwaru Smallworld, jako i konzultační a jiné služby. Od roku 1997 Globema vyvinula, dodala a implementovala stovky řešení pro zákazníky ve více než 30 krajinách.

Naše služby

GE je světovým lídrem v pokrytí průmyslových výzev

Software společnosti GE spravuje 40 % globální elektřiny. Je navržený tak, aby pomohl utilitním a telekomunikačním společnostem lépe operovat, analyzovat a optimalizovat jejich aktivity. GE Smallworld – platform pro správu a evidenci sítí – používá již více než 150 poskytovatelů služeb (energie, vytápění, plyn a ropa, telekomunikace) ve více než 40 krajinách po celém světě.

Jak na to?

1. Kontaktujte nás a uvidíte co můžeme nabídnout!

2. Zanalyzujeme Vaše potřeby a připravíme pilotní projekt

3. Dohodneme se a využijeme naše zdroje a zkušenosti implementaci toho správného řešení!