Skip to main content

Staré systémy – máte je nahradit, nebo integrovat?

By 7 prosince, 202228 prosince, 2022FME
Staré systémy

Tzv. „staré systémy“ (anglicky legacy systems) jsou zastaralé systémy nebo aplikace. Byly vytvořeny pomocí dnes přežitých technologií a zastaralých technik vývoje softwaru.

Takové systémy stále používá mnoho organizací, zejména těch, které existují již dlouhou dobu. Příkladem jsou databáze, systémy pro vydávání povolení a licencí a finanční systémy.

Vzhledem k rozsahu úkolů, které plní, jejich klíčovým funkcím a složité struktuře, která se v průběhu let rozšiřovala, je nelze snadno nahradit.

Výrobci softwaru své produkty neustále vylepšují a vydávají nové verze. Postupem času přestávají vyvíjet své starší verze, takže jim chybí technická podpora. Výsledkem je, že zastaralý software nedokáže řešit vznikající problémy, zejména pokud jde o zpracování dat, správu a bezpečnost.

Rychlý přístup k datům

Staré systémy – máte je nahradit, nebo integrovat?

S technologickým pokrokem budou staré systémy méně a méně aktuální. Nebudou moci být integrovány s novějšími řešeními, což povede k nedostupnosti velkého množství dat.

Nejlepší je tedy nahradit starý systém novým, že?

Odpověď není tak zřejmá! Přechod na zbrusu nový systém může být příliš náročný, a ještě náročnější na investice. Výměna vyžaduje čas, úpravy a správné dovednosti migračního týmu.

Co byste tedy měli dělat?

Nejrychlejším a možná i nejlepším řešením je integrace starého systému s novým produktem pomocí platformy pro integraci dat. Příkladem takové platformy je FME.

Díky specializovaným nástrojům, jako je FME, nemusíte věnovat mnoho úsilí, času a peněz na přechod celých systémů na nové technologie. Platformy pro integraci dat zároveň zajišťují, že váš systém odpovídá potřebám moderních podniků.

Proč jsou staré systémy stále k dispozici?

Jak jsme již zjistili, staré systémy jsou překážkou růstu. Výzkumy ukazují, že se téměř 90 % společností potýká s nedostatečným růstem a efektivitou kvůli zastaralým technologiím. Mnoho IT odborníků označuje staré systémy za hlavní překážku digitální transformace.

Proč je tedy stále používáme?

Důvodů je několik, ale nemusí se vyskytovat všechny najednou. Podívejme se na ně blíže:

zavedení nového systému
Velké investice

Nahrazení starého systému může být považováno za příliš nákladné, zejména v případě, že se ještě nevrátila původní investice do tohoto systému. Společnosti nemusí být připraveny na velké počáteční investice spojené s modernizací nebo výměnou celého systému.

Dlouhá doba aktualizace a související prodlevy

Upgrade systému vždy zabere dost času. U rozvinutějších a složitějších řešení může jít o dlouhý proces. Během upgradu dojde k výpadkům, systém nebude správně fungovat a řada podnikových procesů bude zastavena.

Závislost na systému a odpor ke změnám

Přestože staré systémy nemusí vyhovovat potřebám moderních podniků, mnoho společností si na jejich softwaru vytvoří závislost.

Vzhledem k tomu, že starší systémy existují již dlouhou dobu, zaměstnanci jsou na ně zvyklí a dobře je znají. To může vést k váhání a odporu ke změně, i když má nové řešení přinést výrazné zlepšení.

Nedostatek podpory a školení

Výměna systému a migrace dat vyžadují více zaměstnanců s pokročilými znalostmi IT, dat a softwaru. Ti musí naplánovat a provést přechod ze staršího systému.

Společnosti mohou mít nedostatek zaměstnanců s odpovídajícími dovednostmi a najímání týmu odborníků je spojeno s vysokými náklady.

Problémy tím nekončí – zaměstnance je třeba ještě proškolit v používání nového systému. Nějakou dobu jim bude trvat, než se s ním seznámí a osvojí si ho. Do té doby bude provoz firmy méně efektivní než obvykle.

Technické specifikace a plánování

Nový systém nemusí splňovat všechny technické specifikace staršího systému. To se většinou týká kompatibility s ostatními technologiemi a zařízeními používanými ve firmě, takže se po výměně systému mohou stát nepoužitelnými. To by vyvolalo potřebu dalších výměn a přineslo další náklady.

Jaká jsou rizika používání starých systémů?

Jak již bylo zmíněno, nahrazení starých systémů je spojeno s mnoha nepříjemnostmi. Rizika však zdaleka převažují nad přínosy zachování zastaralého systému.

Podívejme se, jaké jsou důsledky zamítnutí výměny nebo aktualizace systému:

Ztráta konkurenční výhody

Z obchodního hlediska je to nejdůležitější argument pro výměnu systému. Každá společnost potřebuje řešení, která nejen vyhovují jejím obchodním potřebám, ale také sledují změny na trhu a umožňují jí poskytovat lepší služby.

Kvalita služeb je také zásadní pro splnění požadavků klienta. Pokud společnost není na stejné technologické úrovni jako její klienti, nemůže konkurovat vyspělejším organizacím.

konkurenční výhoda
Problémy s používáním dat

Starší systémy nelze integrovat s novějšími. Nepodporují ani novější formáty souborů.

V důsledku toho společnosti nemohou plně využít potenciál svých dat.

Moderní systémy umožňují přístup ke všem datům a poskytují možnosti shromažďování a analýzy obrovského množství informací v reálném čase.

To je nad rámec možností starého systému. Zpracování velkého množství dat v různých formátech je zpomaluje a snižuje jejich efektivitu.

Nedostatečné zabezpečení a dodržování zákonů a nařízení

Novější systémy s udržovanou podporou jsou připraveny zvládat bezpečnostní hrozby a vyhovět různým zákonům, např. GDPR.

Starší systémy nemají kontinuální vývoj a nedokážou držet krok s legislativními požadavky a vznikajícími bezpečnostními hrozbami. Řešení těchto problémů může být nákladné a obtížné i pro ty nejzkušenější programátory.

bezpečnost dat
Nedostatečná agilita, flexibilita a škálovatelnost

Zastaralé systémy jsou přirozeně nepružné a nedostatečně škálovatelné. Nemohou se neustále vyvíjet a růst stejným tempem jako vaše společnost nebo odvětví, aby splňovaly nové obchodní požadavky.

Vysoké náklady

Staré systémy byly vytvořeny podle zastaralých standardů, takže jejich údržba je pracná a nákladná. Náklady souvisejí také s tím, že každým rokem ubývá zaměstnanců specializovaných na starší technologie. Rostou také sazby za práci ve vysoce specializovaných technologiích.

Vyšší náklady přinášejí i další již zmíněné problémy, jako je ztráta konkurenční výhody, problémy s využíváním dat, nedostatečné zabezpečení apod. Navíc při každé aktualizaci starého systému je nutné jej vypnout. To zastavuje mnoho procesů a snižuje produktivitu.

Integrace starých systémů pomocí FME

Při integraci starých systémů může být náročné připojit se k zastaralému systému a dokončit migraci při zachování bezpečnosti dat. Díky nástrojům pro integraci a zpracování dat, jako je FME, tyto problémy nepůsobí žádné potíže.

Tým FME vybavil svou platformu funkcemi, které zlepšují a urychlují proces integrace starších systémů i údržbu kvality dat. Zde je několik z nich:

Proces validace dat
Přímé připojení pomocí „no-code“ technologie

FME se může připojit ke staršímu systému přímo prostřednictvím rozhraní API nebo databáze, případně prostřednictvím sekundárního formátu.

Pokud se potřebujete připojit k databázi pomocí ovladače JDBC, FME vám pomůže.

Platforma může také pracovat s rozhraním REST API pro přístup ke službám bez podpory tradičních čteček a zapisovačů. To vše je možné bez nutnosti psát kód/vytvářet skript.

Ověřování dat

FME také pomáhá zlepšit kvalitu dat migrovaných do nového systému. V případě, že se během migrace objeví chyby, lze některé z nich okamžitě opravit a FME uživatele na případné problémy upozorní.

Mapování schémat

Jednou z nejdůležitějších funkcí FME souvisejících s migrací dat do nového systému je mapování schémat. Každá datová sada má definované schéma. Datové sady jsou uloženy podle určité struktury (schématu). Schémata jsou definována názvy atributů a typy. Podívejme se na tento příklad:

Můžete mít datovou sadu se třemi poli:

  • Křestní jméno,
  • Příjmení,
  • Poloha.

První dvě pole (Jméno a Příjmení) mají datový typ řetězec (string), zatímco pole Poloha má datový typ geometrie. Tyto dvě informace společně vytvářejí schéma datové sady (zde je to řetězec-řetězec-geometrie).

Mapování schémat je možnost transformace datových sad tak, aby odpovídaly cílovému formátu.

Zde je další příklad – váš nový systém může vyžadovat ukládání dat pouze ve dvou polích: Jméno + příjmení a Adresa. FME může původní pole transformovat tak, aby odpovídala novému formátu. To vám v případě datových sad s tisíci sloupci skutečně usnadní práci!

staré systémy 3

Shrnutí

Možná také vlastníte starý systém a uvažujete o jeho změně. Přestože se jedná o poměrně složitý proces, který stojí za to naplánovat a promyslet, ponechání si starého systému je jistě řešením, kterému se chcete vyhnout.

Nejenže setrvaní u starého systému z dlouhodobého hlediska zabrání růstu vaší společnosti, ale také to přináší skutečné riziko pro vaši pozici v oboru.

Navíc jde o vážnou hrozbu pro bezpečnost dat, která je neživotaschopná i z pohledu finančního.

Více informací o platformě pro integraci dat FME najdete na našem webu.

Máte starý systém, který již neplní svou funkci? Uvažujete o jeho změně, ale nevíte, kde začít?

Kontaktujte nás a promluvte si o svých problémech a potřebách – společně vybereme to nejlepší řešení pro vaši společnost.