Skip to main content

Tvorba softwaru: vlastní vývoj, outsourcing nebo přizpůsobení hotových řešení – jakou cestu zvolit?

By 11 dubna, 202415 dubna, 2024Služby
01_header_in-house-development-outsourcing-or-customizing-an-off-the-shelf-solution

Firmy se často potýkají s náročnou výzvou, jak integrovat nový software do svého provozu. Co je jejich cílem? Nejen optimalizovat pracovní postupy, ale také zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a překonat konkurenci. Než se však podaří dosáhnout pokroku, stojí před zásadním rozhodnutím. Mají si vytvořit software na míru ve vlastní režii, zadat tento úkol externím odborníkům, nebo místo toho přijmout efektivitu hotových řešení, upravených a rozšířených s pomocí svých dodavatelů?

V tomto článku se dozvíte výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Posoudíte také, zda jste důkladně zvážili všechny relevantní faktory, se zvláštním důrazem na pochopení celého rozsahu souvisejících nákladů.

Výhody a nevýhody vlastního vývoje softwaru

Představte si tento scénář: vaše firma potřebuje robustní systém pro zefektivnění správy úkolů zaměstnanců. Pokud působíte v oboru IT nebo se můžete pochlubit početným interním IT oddělením, proč nezvážit vytvoření takového řešení ve vlastní režii? Proč vynakládat drahocenný čas a prostředky na hledání externího dodavatele? Tento přístup nabízí řadu výhod. Pojďme se hlouběji seznámit s tím, co z nich vyplývá.

Výhody vlastního vývoje softwaru

 • Rychlé spuštění: Stačí oznámit projekt, sestavit správný tým, nastínit požadavky, stanovit termíny a můžete začít! Je to však skutečně tak jednoduché? Pojďme se na to podívat hlouběji.
 • Plná kontrola a flexibilita: S vlastním IT týmem máte nad vývojem svého produktu plnou kontrolu. Úpravy lze provádět rychle, aniž by bylo nutné znovu vyjednávat o smlouvě nebo platit další poplatky.
 • Efektivní komunikace: Interní kolegové přinášejí společnou znalost a předchozí spolupráci, což snižuje překážky při navazování efektivní komunikace. To podporuje hladší průběh práce, který je v souladu s firemní kulturou.
 • Zvýšená bezpečnost dat: Citlivé informace zůstávají v rámci společnosti, což snižuje riziko narušení a zajišťuje přísnější bezpečnostní opatření.
 • Rozvoj dovedností: Vývoj nového systému představuje vynikající příležitost k rozšíření interních kompetencí. Zaměstnanci si mohou rozšířit své dovednosti, což nabízí dlouhodobé výhody pro budoucí projekty.
 • Dobré porozumění podnikání: Interní týmy se mohou pochlubit důvěrnou znalostí organizace, fungování jednotlivých oddělení a zastřešujících obchodních strategií. To umožňuje vývoj softwaru na míru, který je v úzkém souladu s potřebami uživatelů a obchodními procesy.
03_inhouse-development

Nevýhody vlastního vývoje softwaru

Tvorba softwaru ve vlastní režii sice přináší výhody, ale má i značné nevýhody. Před rozhodnutím je nutné je důkladně analyzovat.

 • Mezera v odbornosti: Společnosti často postrádají specializované znalosti potřebné k internímu vývoji špičkových řešení. Outsourcing odborníkům zajišťuje přístup k nejnovějším technologiím a rozsáhlým zkušenostem.
 • Vysoké náklady na lidské zdroje: Udržování vlastního vývojového týmu s sebou nese značné náklady, včetně platů, školení a náboru nových talentů.
 • Riziko ztráty znalostí: Fluktuace zaměstnanců může vést ke ztrátě cenných odborných znalostí, zejména pokud se do budoucích projektů nepodaří tým efektivně zapojit.
 • Zpoždění projektu: Vytvoření týmu a rozvoj potřebných kompetencí může být časově náročné, což může vést ke zpoždění realizace.
04_nápad
 • Omezená inovace: Uzavřené firemní prostředí může potlačovat inovace tím, že omezuje přístup k novým myšlenkám a perspektivám.
 • Technologický dluh: Zajištění aktuálnosti softwaru vyžaduje trvalé úsilí, včetně občasného přepisování, aby byla zachována kompatibilita s vyvíjejícími se technologiemi.

Výhody a nevýhody outsourcingu vývoje softwaru

Výhody outsourcingu vývoje softwaru

Pro firmy, kterým chybí specifické dovednosti nebo zkušenosti v určité oblasti, se outsourcing externímu poskytovateli často jeví jako preferovaná volba. Tím je zajištěno, že systém, do něhož investují, si udrží vysokou kvalitu.

Jaké jsou hlavní výhody využití externích odborných znalostí pro vývoj softwaru?

 • Odborné znalosti: Společnosti zabývající se vývojem softwaru přinášejí rozsáhlé znalosti, zkušenosti a specializované dovednosti, neustále se zdokonalují v konkrétních oblastech a drží krok s trendy v oboru. Díky zavedeným systémům pro vývoj a implementaci softwaru pokrývají všechny aspekty od definice požadavků až po úspěšné uvedení funkčních řešení na trh. Kromě toho poskytují komplexní podporu po implementaci, včetně školení uživatelů, čímž zajišťují dodání hodnotného a vysoce kvalitního softwaru.
 • Zrychlená implementace: Spolupráce s externím dodavatelem umožňuje stanovit přesné termíny implementace, které je společnost smluvně zavázána dodržet. Díky okamžitému přístupu k potřebným odborným znalostem a kompetencím může subdodavatel rychle zahájit proces vývoje, čímž se eliminují prodlevy spojené se sestavováním vhodného týmu.
 • Inovace a nové perspektivy: Spolupráce s externí společností nabízí příležitost prozkoumat nové přístupy k dlouhodobým výzvám a získat nové pohledy – což je v organizacích, které jsou zakořeněné v zavedených postupech a praktikách, často náročné. Tento příliv nových perspektiv podporuje inovace a zlepšuje funkčnost řešení.
 • Náklady: Při zvažování rozhodnutí, zda outsourcovat nebo vyvíjet software vlastními silami, se jako rozhodující faktor ukazuje analýza nákladů. Navzdory mylné představě, že outsourcing představuje nadměrnou finanční zátěž, se při pečlivém posouzení nákladů často ukazuje jako výhodná varianta. Kromě urychlení realizace projektu a dřívějšího využití výhod funkčního systému outsourcing optimalizuje využití času zaměstnanců společnosti. Je nezbytné vyhodnotit, zda delegování specialistů na nový projekt neúmyslně nezdržuje jiné, stejně důležité úkoly.
 • Údržba a podpora: Dodavatelé softwaru nabízejí průběžnou podporu, včetně oprav chyb, nezbytných aktualizací systému a dalšího rozšiřování. Tím se snižuje potřeba vyčlenit interní zdroje na údržbu dalšího systému.

Nevýhody outsourcingu

Outsourcing přináší řadu výhod, ale má i své nevýhody. Uvědomění si těchto nedostatků a jejich porovnání s výhodami je nezbytné. Pojďme si tyto problémy prozkoumat a prodiskutovat strategie, jak je zmírnit. Jaké jsou tyto nevýhody?

 • Nedostatečná kontrola: Spolupráce s externím dodavatelem znamená vzdát se určité míry kontroly nad průběhem projektu. Zavádění změn po přijetí verze systému často znamená dodatečné náklady. To však neznamená úplnou ztrátu kontroly nebo to, že konečný produkt nesplní očekávání. Klíčové je vytvořit rámec spolupráce, který bude v souladu s potřebami obou stran. Neocenitelné může být využití metodik řízení projektů strukturovaných tak, aby tato rizika minimalizovaly.
 • Špatně nastavené priority, komunikační mezery a nejasné požadavky představují riziko dodání řešení, které neodpovídá očekáváním. Toto riziko však existuje jak při interním, tak při externím vývoji. Lze je zmírnit jasným vymezením očekávání, zavedením spolehlivých komunikačních kanálů a důkladným sledováním pokroku. Externí dodavatelé jsou navíc motivováni dodávat kvalitní práci, aby posílili svou pověst a přilákali budoucí klienty.
 • Potíže s integrací systému: Problémy při integraci nového systému se stávajícím softwarem mohou bránit realizaci jeho přínosů. Tuto překážku však obvykle řeší důkladný výběr dodavatele a počáteční definice požadavků na projekt. Proaktivním řešením problémů s integrací v počátcích projektu mohou společnosti zefektivnit implementaci a maximalizovat efektivitu systému.

Třetí možnost: řešení na klíč podle individuálních potřeb zákazníka

Po přezkoumání výhod a nevýhod vlastního vývoje a outsourcingu zůstává otázka: Měli byste se rozhodnout pro externího dodavatele, nebo využít interní zdroje k vytvoření řešení? Co nabízí větší výhody a ziskovost?

Existuje však ještě jedna alternativa, kterou je třeba zvážit.

Zvažte lákavou možnost vybrat si předpřipravené řešení, které částečně splňuje vaše potřeby, a poté jej rozšířit pomocí přizpůsobení, abyste dosáhli úplného souladu.

Mnoho vývojářů softwaru tuto možnost ochotně přijímá, protože představuje rovnováhu mezi vytvořením řešení zcela od nuly vlastními silami a zadáním úkolu externí společnosti.

Jednou z významných výhod tohoto přístupu je možnost otestovat hotové řešení, abyste se ujistili, že splňuje vaše základní požadavky a je uživatelsky přívětivé.

06_customizace

Kromě toho poskytovatelé řešení nabízejí průběžné aktualizace, které zvyšují zabezpečení dat a zavádějí nová vylepšení, často na základě zpětné vazby od uživatelů a konkrétních požadavků na systém. Tím je zajištěn přístup k důkladně otestovanému řešení, které lze dále přizpůsobit vašim jedinečným potřebám.

Volba hotového řešení rozkládá náklady na vývoj a průběžnou údržbu mezi mnoho uživatelů, přičemž vaše výdaje se soustředí především na rozšíření.

Navíc je vysoce pravděpodobné, že řešení bude již při nákupu splňovat přibližně 80 % vašich požadavků, což umožňuje rychlou realizaci přínosů. Případné chybějící funkce lze doplnit později a existuje možnost flexibilně přizpůsobit procesy vaší společnosti zakoupenému řešení.

Důležitá je také údržba a zajištění servisu. Dodavatel třetí strany je zodpovědný za zajištění bezproblémového provozu systému, správu aktualizací a řešení případných technologických dluhů, a to i v případě řešení na míru.

Tato zásada platí i v případě systémů postavených na starších technologiích, kde může být problém sehnat specialisty s potřebnými dovednostmi pro bezproblémový provoz.

Shrnutí

Konečné rozhodnutí, zda software vytvářet vlastními silami, nebo ho zadat externímu dodavateli, závisí na konkrétních podmínkách, zásadách, vizi a dostupných zdrojích vaší firmy. Stojí však za zmínku, že navzdory obecnému přesvědčení nemusí být budování softwaru ve vlastní režii vždy nákladově nejefektivnějším řešením.

Přesvědčivou alternativou s ohledem na náklady, dobu implementace a kvalitu může být spolupráce s externí společností na vývoji řešení na základě jí dodaného systému na klíč. Tento přístup umožňuje rychlé posouzení výkonnosti, konstrukčních prvků a uživatelské přívětivosti. Doba implementace je navíc výrazně kratší ve srovnání s vývojem systému od nuly.

07_kontakt-1

Promluvme si o vašich obchodních výzvách!

Zaujal vás tento článek? Uvažujete o implementaci nového softwaru ve vaší firmě? Obraťte se na nás! Probereme vaše požadavky a prozkoumáme možná řešení.

Přečtěte si více: