Žádný systém neposkytuje hodnotu bez přesných dat. V Globemě chápeme, že dobrá kvalita dat je k úspěšnému nasazení Smallworld řešení nezbytná.

  • Bojujete s kvalitou dat ve vašem řešení evidence sítě?

  • Potřebujete pomoc při získávání, sběru, čištění a standardizaci dat?

  • Již provozujete projekt migrace dat, ale rádi byste ho dokončili dříve za přispění dalších zdrojů?

  • Potřebujete zkrátit časový rámec aktualizace dat ve vašem řešení evidence sítě po realizovaných vylepšeních nebo změnách v síti?

PRACUJEME S GEOPROSTOROVÝMI DATY V KAŽDÉ FÁZI PROCESU:

Analyzujeme starší zdroje dat a transformujeme je do detailních Smallworld objektů pomocí nástrojů ETL (extract-transform-load).

Pomáháme reorganizovat procesy nebo dodávat nástroje ke snížení ztráty dat při jejich získávání nebo údržbě.

Sjednocujeme způsob modelování dat – za účelem zjednodušení procesů a nástrojů používaných při správě dat v rámci evidence sítě.

Můžeme opravit data již ve Smallworldu, ať už se jedná o problém s duplikací, sjednocením, atribucí či s čímkoliv dalším.

Podporujeme terénní průzkum pomocí specializovaných nástrojů a postupů.

DŮVODY PROČ UCHOVÁVAT DATA V POŘÁDKU

  • Kvalita dat v systému evidence sítě je primárním faktorem úspěšného nasazení a návratnosti investic z Vašeho projektu.

  • Centralizované úložiště Vašeho síťového majetku je základem pro digitální transformaci Vašich obchodních procesů, včetně automatizace OT (Operational Technology) / IoT (Internet of Things), předvídání údržby a dalších.

NECHTE SI POMOCI

Snažíme se co nejvíce využít dostupná data – neexistují pro nás žádné ztracené záznamy.

Znalost telekomunikací a služeb

Rozumíme zdrojovým materiálům specifickým pro Vaše odvětví. Provedli jsme řadu projektů nasazení a údržby řešení síťové evidence pro zákazníky v oblasti telekomunikací a veřejných služeb. Naši odborníci mají hluboké znalosti o datovém modelu v aplikacích založených na Smallworld: Evidence fyzické sítě, Electric Office, Gas Office.

Migrační projekty

V průběhu let jsme zákazníkům v Evropě a Severní Americe poskytli více než 50 úspěšných projektů migrace dat a jejich čištění. To jsou miliony kilometrů kabelů, trubek, venkovního vedení a potrubí; desítky milionů síťových uzlů a dalších prvků vybavení!

Máme zkušenosti s migrací dat ze starších systémů evidence sítí do řešení Smallworld: z Excelových tabulek, CAD výkresů, papírových a naskenovaných dokumentací a dalších zdrojů dat.

Staráme se o přibližně 1 gigametr sítí po celém světě – to je 1 milion kilometrů vytápěcích, telekomunikačních a energetických sítí.

JAKÝ JE PLÁN?

Kontaktujte nás a zjistěte více o našich odborných znalostech, zkušenostech a způsobu práce

Sdělte nám Vaše požadavky a spusťte s Globemou pilotní projekt

Podepište s Globemou rámcovou smlouvu a získejte přístup k našim osvědčeným zdrojům