Umělá inteligence a řešení
založená na strojovém učení

Využijte skrytý potenciál svých dat a automatizujte zdlouhavé obchodní procesy s AI/ML technologiemi

Je pro Vás implementace umělé inteligence výzvou?

Umělá inteligence (Artificial Intelligence = AI) mění způsob fungování organizací po celém světě a poptávka po této technologii se každoročně zvyšuje o 40 %. AI může být užitečná, pokud máte spoustu dat, ale nemůžete je kvůli vysokým nákladům a pracné povaze jejich analýzy použít k oznamování obchodních rozhodnutí. Tato technologie vám pomůže zvládnout mnoho opakujících se a časově náročných úkolů, které nelze nahradit klasickými programy založenými na algoritmech. Mnoho společností čelí výzvě najít správný tým s technickými dovednostmi nezbytnými k využití potenciálu umělé inteligence a strojového učení (Machine Learning = ML). Zde přichází na řadu Globema, která pomáhá implementovat řešení založená na technologiích AI/ML.

Oblasti použití

Potenciál umělé inteligence je neomezený a lze jej využít k řešení řady obchodních problémů. Náš tým identifikuje potřeby vaší organizace a zkombinuje nejlepší řešení z různých oblastí AI/ML.

 Rozpoznávání obrazu

Pokud často analyzujete vizuální data, lze toto řešení použít k identifikaci, analýze a klasifikaci dat z obrázků nebo videí. Mezi dostupné funkce patří klasifikace obrázků, detekce objektů a čtení textu, které jsou k dispozici také v mobilních a offline verzích.

 Zpracování přirozeného jazyka

Pokud je vaším cílem analyzovat velké množství údajů o zákaznících (včetně názorů spotřebitelů), zlepšit kvalitu uživatelských zkušeností nebo využít zapojení zákazníků a obchodní úsilí, bude pro vás toto řešení ideální.

 Strojové učení

Technologie strojového učení skvěle řeší složité problémy, shromažďuje a analyzuje nestrukturovaná data a transformuje je do cenných poznatků, které zlepšují efektivitu a ziskovost vaší společnosti.

 Analýza dokumentů

Umělá inteligence umožňuje kategorizovat data na základě obsahu dokumentu. Toto řešení se také používá k vyhledávání klíčových atributů v dokumentech, jako jsou data nebo umístění (adresy, čísla balíků). Mezi další funkce patří vyhledávání, identifikace a definování polohy konkrétních objektů v dokumentu. AI může také analyzovat tabulky měřicích bodů (i když jsou nekvalitní) a extrahovat souřadnice. V případě diagramů nebo map může toto řešení automaticky detekovat text, což usnadňuje zadávání a ověřování dat, jako jsou názvy stanic a konektorů, parametry sekcí nebo úrovně napětí a velikosti.

 Rozpoznávání řeči a zadávání hlasových dat

Technologie rozpoznávání řeči může vytvářet pokročilé chatboty a hlasové asistenty. Naše řešení jsou založena na službách Google a zpracovávají různé jazyky. Po zadání hlasového příkazu obdržíte odpověď ze správné databáze. Příkladem zadávání hlasových dat by bylo vyplňování digitálního formuláře prostřednictvím řeči. Tato technologie rozpoznává synonyma a měrné jednotky i různá klíčová slova, kterými uživatel mluví. Aplikace lze aktivovat a probudit slovy s podporou hlasových příkazů bez použití rukou.

Prediktivní modelování a předpovídání

Toto řešení analyzuje velké množství dat a transformuje je do užitečných předpovědí, které lze použít k optimalizaci obchodních operací. Příkladem může být předpovídání založené na datech o počasí použitých k předpovědi poruchy zařízení, výroby energie z obnovitelných zdrojů nebo poptávky po energii nebo jiných komoditách.

Náš proces vývoje umělé inteligence s ohledem na obchodní procesy

Realizace projektu probíhá ve dvou fázích. Začínáme ověřováním obchodní hypotézy prostřednictvím analýzy dat. To abychom připravili obchodní odůvodnění pro implementaci do výroby. Na základě těchto výsledků můžete učinit informované rozhodnutí před tím než budete pokračovat do druhé fáze.

První fáze: ověření obchodní hypotézy

1

Start

→ Definování obchodních hypotéz k ověření
→ Diskuse o rozsahu dat
→ Diskuse o sémantice dat a obchodním kontextu
→ Stanovení směru a metod pro analýzu dat
2

Analýza dat

→ Počáteční analýza dat a závislostí
→ Vytváření prototypových modelů
→ Testování modelu
→ Souhrn datového potenciálu
3

Závěr

→ Zpráva o výsledcích analýzy dat
→ Doporučení pro budoucí sběr dat
→ Diskuse o obchodním odůvodnění a počátečním rozhodnutí o zahájení fáze plánování implementace do výroby
→ Úvodní projekt a nabídka implementace do výroby

Druhá fáze: implementace do výroby

1

Projekt architektury

→ Používání komerčních služeb AI/ML
→ Struktura komponent řešení
→ Implementační technologie: Docker/Kubernetes
→ Produkční prostředí: cloud, infrastruktura zákazníka, hybridní infrastruktura
2

Tvorba řešení AI/ML

→ Sběr učících se a testovacích dat
→ Vytváření modelů AI/ML
→ Testování a ladění modelu
→ Výkonové a přejímací zkoušky
3

Spuštění provozu

→ Integrace a změny v obchodních procesech
→ Workshopy
→ Implementace do výroby
→ Monitorování výsledků a periodická optimalizace modelů AI/ML

Specializace Globemy

 Předpovědi založené na modelování počasí

předpovídání výroby energie z obnovitelných zdrojů, poptávky po energii, toku energie v uzlech sítě a dalších okolností závislých na počasí

 Inteligentní zpracování dokumentů

kategorizace dokumentů, extrakce/indexace, čtení diagramů, extrahování atributů a geolokace

Vícezdrojové geoprostorové analýzy a služby založené na poloze

s doručováním dat o správě

 Metody a nástroje pro sběr hlasových dat

například hlasový asistent a sběr dat z obrázků (fotografie, videa)

 Řešení pro inteligentní sítě

simulace, predikce a optimalizace provozu sítě

 Rozpoznávání objektů v obrázcích a videích

včetně satelitních/leteckých snímků

 Prediktivní údržba

vyhledání zařízení pro kontrolu a výměnu na základě historických údajů o měření a poruchách

 Plánování optimálních tras

zvažování doby řízení, úspory plynu nebo elektřiny, vykládky atd.

Co získáte?

Rychlé ověření obchodní hodnoty vašich historických dat, doporučení ohledně budoucího sběru dat pro vytváření efektivních modelů AI a obchodní odůvodnění pro implementaci cílových řešení AI/ML.

Vylepšený výkon podnikových procesů díky implementaci modelových řešení AI/ML, která šetří čas a finanční zdroje, minimalizují rizika a zlepšují kvalitu vašich služeb.

Jaké jsou výhody spolupráce s námi?

Máme status výzkumného a vývojového centra udělený Polským ministerstvem rozvoje a náš tým se skládá z analytiků, datových vědců a IT specialistů.

Seznamte se s našimi projekty v oblasti výzkumu a vývoje pomocí AI/ML:

  • PROGO – plošná prognóza výroby energie z obnovitelných zdrojů energie, včetně dopadu výroby na uzly sítě
  • SORAL – systém pro sledování stavu a hodnocení rizika selhání kabelových vedení VN na základě diagnostických testů v offline prostředí
  • ESRS – inteligentní systém pro rekonfiguraci sítě NN v nouzovém stavu a normálním stavu. Zahrnuje systém pro podporu servisních techniků
  • ElGrid 2020 – nástroj, který vyvíjí predikci a optimalizaci energetických a distribučních sítí

Jsme v úzkém partnerství s Interdisciplinárním centrem pro matematické a výpočetní modelování na Varšavské Univerzitě, s Varšavskou Technickou Univerzitou a Lodžskou Technickou Univerzitou.

Naše řešení založená na technologiích AI/ML:

  • 4RES – služba pro automatizované prognózování, plánování a podporu řízení pro provozovatele OZE
  • Low-voltage Topology – mobilní aplikace pro inventarizaci sítě nízkého napětí a efektivní sběr dat v terénu s využitím hlasového asistenta poháněného analýzou obrazu
  • LocDoc – databáze prostorových dokumentů založená na automatizované kategorizaci technické dokumentace

Důvěřují nám

Využívejte profesionální služby při zavádění umělé inteligence a strojového učení do vašich procesů

1. Přihlaste se k prezentaci a úvodnímu workshopu

Diskutujme o obchodní hypotéze, počáteční kontrole zdrojů dat a fázích analýzy obchodního odůvodnění.

2. Vyžádejte si zprávu o analýze obchodního odůvodnění

Analýza dat, počáteční modely a příprava zprávy o obchodním odůvodnění.

3. Podepište smlouvu o finální implementaci

Zavedení systému do výroby, pravidelné kontroly a optimalizace modelu.