Skip to main content

Vizualizujte vaši síť na Google Mapách a ve Street View

Globema vydala novou verzi aplikace GeoGrid – webové aplikace využívané hlavně energetickými a telekomunikačními společnostmi. Mezi největší změny patří integrace s novou Cloud technologií. GeoGrid umožňuje vizualizovat prostorová data přímo v prostředí Google Map nebo Google Street View. Toto řešení podporuje správu technické infrastruktury v terénu a je navrženo pro široké spektrum uživatelů.

Klíčové funkce

 • Geometrický model síťové infrastruktury (linie, body a polygony; např.: uzly, komory, budovy, kabely, atd.)
 • Přístup k alfanumerickým atributům všech objektů
 • Vyhledávání na základě atributů
 • Umístění a vyhledávání na základě adres
 • Hledání tras a navigace
 • Vizualizace objektů ve 3D – Google Street View nebo Google Earth
 • Prezentace dat ve spojení s Google Mapami (silniční nebo MHD mapa, satelitní snímky, letecké snímky, hybridní fotografie, model terénu, atd.)
 • Kompletní zobrazení prostorových dat jako vrstva nad Google Mapami
 • Rychlý a snadný přístup k datům přímo v terénu prostřednictvím mobilních zařízení (jsou podporovány všechny typy smartphonů a tabletů)
 • Rychlý přístup k technické dokumentaci (k objektům může být připojeno PDF nebo jiný typ souboru)

Vybrané benefity

 • Správa

GeoGrid umožňuje manažerům s rozhodovací pravomocí přistupovat ke všem prostorovým datům z jakéhokoliv místa prostřednictvím mobilních zařízení. Tato aplikace podporuje investice a plánování a může být použita k pokročilým geoprostorovým analýzám.

 • Terénní pracovníci

GeoGrid poskytuje přístup k datům bez nutnosti tisku map nebo dokumentace. Zaměstnanci mohou mít neustálý přehled o všech potřebných datech. Tato vlastnost velmi zrychluje reakční čas při nečekaných problémech a snižuje riziko nefunkčnosti a odpojení zákazníků od poskytovaných služeb.

 • Prodejní a marketingové oddělení

GeoGrid poskytuje přístup k datům pomocí libovolného webového prohlížeče. Data jsou prezentována v jednoduchém a přehledném formátu a jsou zobrazena nad Google Mapami, které každý dobře zná. To velmi zjednodušuje komunikaci s potenciálními zákazníky a vyhodnocování a předběžný návrh nových síťových připojení.

GeoGrid v akci GLOBEMA CS ÚSPĚŠNĚ IMPLEMENTOVALA SYSTÉM GEOGRID V UPC SLOVENSKO