Skip to main content

Všechno co potřebujete vědět o API rozhraních – část I.

By 10 prosince, 202131 března, 2022Nezařazeno

API – application programming interface (z angličtiny – rozhraní pro programování aplikací – dále jen „API“) umožňuje integraci systémů se službami a systémy třetích stran. Díky tomu nemusí společnosti stavět řešení od základů a mrhat tak drahocenným časem pokaždé, když chtějí vytvořit nějakou službu.
API se z nenápadného řešení využívaného pár velkými hráči na trhu proměnilo na všeobecně využívaný nástroj, který úplně změnil trh. Proto je důležité lépe toto rozhraní poznat.

Co je API a proč se stává neustále populárnějším?

API je typ softwaru, který spojuje různé, na sobě nezávislé systémy a softwarové komponenty. API je rozhraní pro komunikaci a základní interakci mezi systémy. API využívá sdílení dat a služeb pro různé účely stabilním a bezpečným způsobem.

Bez API rozhraní by společnosti nebyly schopné integrovat služby do jejich podnikových systémů nebo navzájem propojovat různé systémy. API rozhraní vytvářejí skvělý prostor pro sdílení dat a integraci řešení. Díky tomu vzniká mnoho příležitostí na jejich vývoj a použití.

Jen nedávno byla API rozhraní vytvořená a úzce využívaná technologickými giganty – pionýři v této oblasti – jako Google, AWS nebo Salesforce. Nicméně, díky možnostem, které vytváří a díky skutečnosti, že moderní technologie se využívají v každém odvětví, API rozhraní poměrně brzy opustila „úzkou“ skupinu uživatelů. Dnes rozhraní pracují v pozadí téměř každé aplikace. Běžné využívání API rozhraní úplně změnilo způsob poskytování služeb.

Tady je několik důvodů proč:

Jednoduchost a bezpečnost připojení služeb přes API poskytuje prostor pro nekonečné inovace a urychluje vývoj moderních služeb. Všudypřítomná mobilní zařízení poskytují perfektní prostředí API rozhraním založeným na službách a posouvají tak jejich vývoj pořád dopředu.

Stále více společností migruje na cloudovou infrastrukturu a využívá výpočetní kapacitu cloudu. API perfektně zvládnou podpořit celý proces migrace dat na cloud. Jsou za potřebí při počáteční migraci dat, ale také v dalších fázích při dlouhodobé integraci dat.

Z pohledu koncového uživatele API umožňují rychlý a bezpečný přístup ke službám. Z pohledu obchodních partnerů, API poskytují bezpečný a stabilní způsob získání přístupu k různým zdrojům třetích stran.

API mohou přinést skvělé benefity i v malém rozsahu. Plně škálovatelné a funkční API může být vytvořeno za méně jak den. Proto se vyplatí použít API pro spojení několika starších systémů, i když je to jen pro jednorázový účel.

Konkurence na moderním trhu je tak velká, že využívání API již není otázkou poskytování služeb komfortním způsobem. Existence mnoha společností závisí na tom, jak užitečné a intuitivní jejich API je. Společnosti, které si převzaly přístup „API – first“, jako například Salesforce nebo e-bay narušily trh se službami.

Komponenty API

API je obvykle možné definovat jako množinu postupů, protokolů a nástrojů nezbytných pro vývoj aplikace. Z pohledu byznysu může být API sestaveno ze třech samostatných funkčních prvků:

 • Komponent pro správu bezpečnosti API,
 • Rozhraní (zdroje, metody, atd.),
 • Logika využití každého ze zdrojů.

Existují i další důležité prvky, jako monitoring, analytika a ochrana rizik. Nicméně, v případě „malých“ API nejsou tyto prvky potřebné.

Kde hledat a testovat API?

Na webu najdete celé huby, kde můžete najít a stáhnout API ušitá na míru a připravená k použití. Abychom zmínili alespoň dva z nich:

 • Rapidapi.com – je jeden z největších API hubů – můžete si vybrat z více než 30 000 API. Více než 3 miliony vývojářů využívá Rapidapi.com na vyhledání, testování a připojení API.
 • Postman API Platform – jje platforma pro vytváření, používání a testování API. Usnadňuje spolupráci a tímto způsobem lze API vytvářet ještě rychleji.

Při výběru připraveného API můžeme vyhledávat dle odvětví nebo uživatele. Ve výše uvedených nástrojích naleznete také prostor pro testování API a kontrolu několika jednoduchých kroků a dozvíte se tak, jestli vytvořené spojení funguje.

Jak migrovat data s použitím API?

Migrování dat mezi různými systémy může být ten nejkomplikovanější krok při integraci systémů. Největší výzvou, na které záleží i výsledek integrace je dobré porozumění datovým modelům. Je nevyhnutné správně a přesně zmapovat datové modely.

Naštěstí další krok, kterým je samotná migrace, je relativně jednoduchý a opakovaný proces a může být použitý i při budoucích migracích.

Můžeme definovat několik základných kroků, které se objevují v každému procesu migrace dat:

1

Připojení k API a jeho autentifikace

Pro propojení služeb musíte nejdřív nastavit mechanizmus autentizace – může jít o token, OAuth 2.0 nebo HTTP Basic.
Různé služby interpretují různé standardy autentizace trochu odlišně. Složitost autentizace je jednou z největších překážek při práci s webovými službami, ale na trhu již existují řešení, která se dokážou s tímto problémem vypořádat.
2

Migrace klíčových informací

Při migraci dat je důležité poznat klíčové nebo základní soustavy dat, které chceme migrovat.

Například, největší nebo nejdůležitější kategorie dat mohou být tyto:

→ Kontakty uložené v CRM
→ Údaje o zaměstnancích shromážděné v HR systému
→ Obrázky a videa
→ Blogy
→ Záznamy incidentů, atd.

I když tento krok zahrnuje migraci velkých množin dat s podobnými atributy, vyžaduje si také mnoho menších rozhodnutí. Například je nutné rozhodnout o hierarchii či metadatech. Abyste se vyhnuli pozdějším úpravám elementů již migrovaných dat, je nezbytné udělat tento krok.

3

Vytvoření opakovaného procesu migrace dat

Hlavní rozdíl mezi načítáním dat pomocí volání API a metody přímého zapisovaní dat je, že s API může několik procesů při načítání dat běžet souběžně. Na jedné straně se načítají data a výsledek je již okamžitě dostupný přes API pro další fázi migrace.

Nicméně, tento způsob vyžaduje také změnu ve stylu práce. V případě přímého zapisovaní dat je na místě reprezentace cílených množin dat. V tomto případě je možné definováním množiny kroků vytvořit opakující se migrační proces.

4

Ponechání prostoru pro speciální úkoly a vylepšení

Při migraci dat je vhodné ponechat si nějaký prostor pro zavedení změn do stávajících podnikových procesů již během migrace.

Je samozřejmě dobré si tyto změny uvědomit a naplánovat ještě před migrací, ale v reálné situaci si některé potřeby na změnu uvědomíme až během migrace. Například během migrace dat ze systému A do B si uvědomíme, že bychom s daty uměli pracovat lépe, když bychom je implementovali i do systému C.

Není to ideální postup, ale je dobré mít tento postup v záloze pro případ, že takové změny budou potřeba.

5

Zpracování chyb API

Navzdory mnoha výhodám se při využívání API rozhraní nevyhneme chybám. Může se například stát, že díky špatné formulaci požadavku dostanete chybové hlášení. Nepopíráme, že chyby nastanou, ale důležité je vědět, jak se s nimi vypořádat. Minimálně je dobré vytvořit chybový protokol. V ideálním případě byste měli identifikovat, co způsobuje problém a pouze pro problematický obsah API znova načítat.

Nástroje a řešení pro migraci dat

Máme k dispozici několik řešení, která podporují migraci dat. Můžeme je rozdělit do dvou hlavních skupin:

1. Point-to-Point řešení

Point-to-point (dále jen „PtP) řeší jeden specifický problém v jednom specifickém komponentu integračního procesu. Ačkoli PtP řešení jsou nyní nejpopulárnější a nejhodnotnější na trhu, tento typ integrace zahrnuje také mnohá omezení. Ačkoli se může zdát, že se jedná o nejvhodnější řešení – s ohledem na jednoduchost ovládání a zaškolení uživatelů na používání a rychlé výsledky – s časem se tato řešení zdají být stále méně efektivní a přínosná. PtP řešení mají určitá omezení:

 • Limitované schopnosti zpracování dat – komponent pro zpracování dat je často permanentně integrovaný v konektoru, takže pokud chceme udělat nějaké změny, je nutné je změnit v kódu.
 • Zpočátku vypadá řešení typu PtP (pro svou jednoduchost) lákavě kvůli jeho skromným nákladům na údržbu, ale jak přidáváte více a více takových jednorázových PtP integrací, které se začnou hromadit, systém se stává extrémně složitým a chaotickým, a proto je obtížné jej sledovat a udržovat.
 • Tento typ řešení je ojedinělý i svou logikou – nelze je aplikovat při jiných integracích, takže například to, že uživatelé zjistí, jak funguje jeden proces, jim nepomůže v dalších integracích.

2. Flexibilní řešení integrace dat

Dobrým příkladem je platforma FME, která umožňuje integraci mnoha různých nástrojů bez potřeby se o nich konstantě učit nebo vytvářet nové komponenty. Tento typ řešení se na začátku může zdát komplikovanější než PtP, ale čas věnovaný implementaci a poznávání, jak ho používat, se brzo vyplatí. Flexibilní nástroje jsou vhodnější pro podstatu dat, která je nestálá. Pokud zvažujete dlouhodobou architekturu integrace informací, je pro Vás toto řešení ta nejlepší volba.

V této části článku jsme vysvětlili co to je API, jak se používá, jak se integruje a testuje a jakou má pozici při migraci dat. V dalším článku se věnujeme mimo jiné těmto tématům:

 • Proč zvážit vytvoření API?
 • Pro koho je API vhodné?
 • API a FME – transformátory a možnosti autentifikace.
Kontaktujte nás!