Skip to main content

Všechno co potřebujete vědět o API rozhraních – část II.

By 6 ledna, 202218 března, 2022Nezařazeno

Rozhraní pro programování aplikací (API) je kontaktní a komunikační místo pro různé webové služby. Rozhraní API umožňuje zcela nový a bezpečný způsob používání dat a odstartovalo revoluci ve způsobu poskytování služeb. Rozhraní API jsou nyní nepostradatelná, pokud uvažujeme o vytváření nových služeb a chceme uspět na dnešním extrémně konkurenčním a dynamicky se vyvíjejícím a měnícím trhu.

Proč vytvářet rozhraní API?

S rozhraními API se v dnešní době zachází jako se zbožím. Vznikají celá centra, která nabízejí hotová rozhraní API přizpůsobená požadavkům různých odvětví a různým účelům. Rozhraní API poskytuje mnoho různých společností, mezi nejoblíbenější patří například AWS nebo Azure. Problém nespočívá ve vytváření rozhraní API, ale v tom, jak je propojit s daty.

Tento úkol se může zdát složitý a někdy vyžaduje změny ve zdrojovém kódu. Alespoň tak tento proces vypadal před nástupem nástrojů, které umožňovaly jednodušší způsob používání rozhraní API. Jedním z nich je platforma FME. Pomocí ní se můžete připojit k různým zdrojům dat prostřednictvím rozhraní API, aniž byste museli psát kód.

Je pro mě používání rozhraní API bez kódování tím správným řešením?

Možnost vytvoření a hostování rozhraní API bez použití kódu se jeví jako nejlepší možná varianta – rozhraní API propojíme s datovými sadami prostřednictvím několika operací a bez programování získáme bezpečné a stabilní spojení. Bohužel existují situace, kdy toto, jinak mimořádně pohodlné řešení, nebude tou nejlepší volbou.

Je dobré si hned na začátku položit několik důležitých otázek, které vám objasní, zda bude „bezkódové“ API vyhovovat vašim potřebám. Na jednu stranu se jedná o nástroj, který přináší mnoho výhod a možností. Zároveň vám však značně ztěžuje případné změny, které byste chtěli provést rukama programátorů.

„Bezkódové“ rozhraní API je pro vás vhodné, pokud:

 • Nemáte v týmu programátory a chcete celý proces řešit pomocí grafického uživatelského rozhraní (GUI).
 • Jde vám o rychlé řešení. Rozhraní API budete s největší pravděpodobností používat v rámci jednoho projektu, takže možnost pozdější implementace změn pro vás není důležitá.
 • Pokud vytváříte prototyp služby – místo toho, abyste uživatelům poskytli beta verzi, můžete využít rozhraní API. Pokud se vám podaří přesvědčit uživatele, aby vaše API zařadili do své každodenní rutiny, šance, že u vás zůstanou, je mnohem vyšší, než kdyby se jednalo o testovací verzi vaší služby.

„Bezserverová“ a „bezkódová“ rozhraní API nepomohou, pokud je vaším cílem vytvořit komplexní rozhraní API, které bude sloužit k podpoře obrovského počtu uživatelů a milionů požadavků. Taková řešení vyžadují mnohem větší kontrolu z vaší strany a možnost volné optimalizace, a tedy i zásah programátorů.

Použití rozhraní API v systému FME

Migrace dat zahrnující rozhraní API a nástroj, jako je FME, probíhá podle několika obecných kroků (které jsme podrobně popsali v první části článku), nicméně díky sadě nástrojů a funkcím, které má FME k dispozici, je migrace a integrace rozhraní API jednoduchá a rychlá.

 • vytvářet pracovní postupy pomocí vizuálního programovacího jazyka, který využívá transformátory,
 • sledovat data při práci s nimi,
 • odesílat volání API,
 • volně vytvářet spojení,
 • vytvářet flexibilní a opakující se procesy.

Jaké FME funkce podporují vytváření a používání rozhraní API v FME?

Podívejme se na nejužitečnější a nejoblíbenější transformátory v FME, které pomáhají využívat API v procesu migrace dat. Transformátory umožňují načítat data v pracovním postupu, pomáhají je kontrolovat a v případě potřeby opravovat. Několik transformátorů hraje důležitou roli při hromadné migraci dat s využitím rozhraní API:

 • HTTPCaller – transformátor HTTPCaller umožňuje zadávat požadavky na konkrétní URL adresu, používat webová připojení s uloženými pověřeními, odesílat obsah zpráv a dokonce zadávat dynamické požadavky na základě dat v pracovním prostoru.
 • JSONTemplater – je běžné, že data a informace zpřístupněné prostřednictvím rozhraní API jsou uloženy ve formátu JSON. JSONTemplater umožňuje generovat správně formátovaný JSON pro požadavky na základě hodnot FME atributů.
 • FeatureMerger a FeatureJoiner – tyto transformátory jsou nezbytné pro kombinování souvisejících prvků, datových sad a metadat z různých zdrojů. Jsou užitečné zejména tehdy, když potřebujete kombinovat data z dotazů API s místními daty nebo s daty z několika dotazů API.
 • Sampler – pomáhá zúžit data na vybranou podmnožinu pro testování a ověřování před použitím všech dat v rozhraní API.
 • AttributeManager – je transformátor s velmi širokým spektrem použití. Lze jej použít pro mapování schématu, čištění atributů nebo výpočty polí. Při práci s rozhraními API je běžnou praxí sestavovat URL adresy, požadavky, a dokonce i parametry dotazů pomocí transformátoru AttributeManager před odesláním požadavku pomocí nástroje HTTPCaller.

Nástroje umožňující vizuální kontrolu dat – jedná se o sadu funkcí, které společně umožňují sledovat živá data v náhledu a kdekoli v procesu. Díky tomu můžete sestavit postupný pracovní postup a testovat a opravovat jednotlivé transformátory, aniž byste ztratili přehled o prováděných změnách.

Nástroje pro autentizaci (ověřování) – klíčovou součástí práce s rozhraními API je autentizace. Webová připojení umožňují autentizaci prostřednictvím nejběžnějších forem: tokenu, OAuth 2.0 nebo HTTP Basic.

Kde všude lze rozhraní API použít?

Společnosti a instituce poskytují přístup ke svým službám, datům nebo informacím prostřednictvím rozhraní API, které lze stáhnout z jejich webových stránek. Po připojení přes FME (nebo přidání kódu na webové stránky) můžete využívat služby daného poskytovatele nebo tuto službu zpřístupnit na vlastních webových stránkách.

Podívejme se na několik příkladů.

Polská národní banka (Narodowy Bank Polski, NBP)

Na webových stránkách NBP najdete rozhraní API, které umožňuje získat informace o průměrném směnném kurzu a cenách zlata. U každého API je uveden popis, který říká, k čemu slouží, co jednotlivé prvky znamenají a jak sestavit požadavek na použití API na vašich webových stránkách.

Díky API dostupným na webových stránkách NBP můžete sledovat průměrné směnné kurzy vybraných měn a také provádět podrobnější operace, např. zjišťovat průměrný směnný kurz za zvolené období.

Šablony požadavků o jedné vybrané měně
Příklad požadavku na aktuální směnný kurz švýcarského franku (CHF)

Informace o letištích (Airport Info)

Díky tomuto rozhraní API můžete pomocí několika jednoduchých operací stáhnout a zobrazit na mapě lokalizaci všech letišť, která vás zajímají, spolu se všemi základními informacemi: úplný název, adresa, webová stránka, zeměpisné souřadnice. Požadavky na letiště jsou vytvářeny na základě mezinárodního číselníku letišť – IATA a ICAO.

Dokumentace API informací o letištích

GIOŚ (Generální inspekce ochrany životního prostředí)

Generální inspekce ochrany životního prostředí sdílí na svých webových stránkách rozhraní API, které umožňuje sledovat úroveň znečištění ovzduší v Polsku. Poskytují obecné údaje pro všechna měřící místa a také podrobnější soubory dat pro libovolnou lokalitu.

Sdílení seznamu stanic měření kvality ovzduší Generální inspekce ochrany životního prostředí.
Sdílení dat z vybrané měřicí stanice a odečítání hodnot pro jednotlivé znečišťující látky.

Více informací o popsaných rozhraních API a jejich použití naleznete v záznamu webináře (v polštině): Jak se připojit k libovolnému rozhraní API bez kódování

Rozšířené používání rozhraní API iniciovalo zcela nový způsob komunikace softwaru a stalo se odrazovým můstkem do éry sdílení a budování digitálního světa, který je sítí propojených systémů. Data se stala široce dostupnými a rozhraní API fungují jako brána ke zdrojům společnosti, které lze bezpečně sdílet. To poskytlo prostor pro inovace a iniciovalo exponenciální rozvoj nových služeb. Dnes již API nejsou technologickou novinkou, ale základním nástrojem pro vytváření služeb.

Rozhraní API nám dávají svobodu výběru nejlepších služeb a aplikací, které odpovídají našim potřebám. Díky rozhraním API a technologii zpracování dat, jakou nabízí například FME, nejsme omezeni na jeden systém a můžeme si svobodně vybrat služby, které nejlépe vyhovují našim aktuálním potřebám.

Rozhraní API jsou nepostradatelná, pokud uvažujeme o rozvoji podnikání, proto stojí za to se s nimi blíže seznámit. Je také dobré se podívat na nástroje, které se používají k jejich vytváření, na možnosti, které poskytují, a vědět, jaká omezení s sebou nese jejich používání.

Přemýšlíte, zda má používání API a FME pro vaši firmu smysl? Chcete se dozvědět více o možnostech této platformy? Naši odborníci na FME vám rádi zodpoví všechny vaše otázky.

Pojďme si promluvit o vašich výzvách