Skip to main content

PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH PROJEKTŮ: AI, HLUBOKÉ UČENÍ, ROZŠÍŘENÁ REALITA A VÍCE

By 24 května, 201820 prosince, 2018Výzkum & Vývoj
9-2018-06-26-Globema_RandD7

Globema opět inovuje! Rádi oznamujeme, že naše softwarové laboratoře zahajují čtyři zcela nové výzkumné a vývojové projekty. Budeme využívat AI (umělou inteligenci), strojové učení, rozšířenou realitu, internet věcí a další na podporu našich zákazníků.

9-2018-06-26-Globema_RandD11

GlobIQ

Rozpoznávání hlasu a obrazu při sběru dat

GlobIQ bude aplikace podporující sběr dat v terénu. Co je na ní tak inovativní? Sběr dat bude založen na hlasových povelech a rozpoznávání obrazu, a ne na vyplňování formulářů. Shromážděné údaje budou převedeny do strukturované podoby, což umožní zpracování v průmyslových systémech. V rámci projektu budou vyvíjeny tři dílčí aplikace – pro energetické, telekomunikační a komunální služby.

Platforma GlobIQ bude obsahovat řadu softwarových komponent, které umožňují rozpoznávání hlasu a obrazu, analýzy a interpretace. K dosažení tohoto cíle budou použity metody umělé inteligence spolu s dalšími technologiemi jako je rozpoznávání čárových kódů, optické rozpoznávání znaků, elektronické měření vzdálenosti a další.

GlobIQ ve zkratce

Algoritmy umělé inteligence

Rozpoznávání hlasu a obrazu

Hluboké učení

Zpracování AI založené na chování technika, pozici GPS, síťovém modelu

Rozšířená realita

Ovládání hlasem na elektronických brýlích, tabletech nebo chytrých telefonech

22-2018-06-26-22-2017-06-29-4443536367347347

Příklad rozpoznávání obrazu na mobilních zařízení pro energetický průmysl: rozpoznání typu ochrany v energetické skříni.

9-2018-06-26-Globema_RandD10

ESRS

Inteligentní systém pro rekonfiguraci sítě nízkého napětí se systémem terénní podpory pro techniky. Projet bude realizován konsorciem: PGE Dystrybucja, Apator-Elkomtech a Globema.

Cílem projektu je vyvinout specializovaný systém pro řešení dvou hlavních výzev, kterým čelí provozovatelé distribučních soustav (DSO) v Polsku. Prvním z nich je snížit přenosové ztráty energie na úrovni nízkého napětí. Druhým je zlepšení ukazatelů spolehlivosti dodávek elektřiny k zákazníkům (SAIDI, SAIFY).

V rámci projektu budou vytvořeny přepínače a ochranné prvky spolu s IT modulem pro dynamickou optimalizaci sítě. Přepínače a ochranné pomůcky budou připojeny k výpočtovému modulu pomocí telemechanických zařízení. Radiová komunikace nabízená M2M telekomunikačními operátory bude použita jako komunikační médium umožňující obousměrnou výměnu informací mezi systémem a zařízeními v hloubce v síti. Navíc bude vyvinuto nové zařízení k monitorování provozu kabelových konektorů, které nejsou vybaveny telemechanickými zařízeními.  Komunikace se zařízením bude prováděna pomocí vestavěných komunikačních modelů založených na LoRa standardu. Informace ze zařízení budou přeneseny do SCADA systému.

Systém ESRS umožní připojení stávající infrastruktury k modulu optimalizace sítě pro dynamickou rekonfiguraci nízkého napětí, což umožní optimalizaci ztráty energie a automatickou izolaci v oblasti sítě v nichž došlo k poruše. Kromě toho umožní systém ESRS rychlejší odstraňování chyb díky mobilní aplikaci, která pomůže přesně určit místo nehody.

9-2018-06-26-Globema_RandD12

SORAL

Systém pro monitorování stavu a vyhodnocení rizika poruch kabelových vedení středního napětí založený na off-line diagnostických metodách. Projekt bude realizován konsorciem: Energa Operator a Globema.

Projekt zahrnuje vývoj technologie pro posouzení stavu izolace a rizika poruchy kabelových vedení. V rámci průmyslových testů bude pro prvky kabelového vedení vyvinut index zdravotního stavu. Poté bude na základě indexu zdravotního stavu připraven prototyp IT systému, který vyhodnotí riziko selhání kabelových vedení. Nová technologie bude ověřena a kalibrována během testů prováděných v pilotní oblasti.

9-2018-06-26-Globema_RandD8
9-2018-06-26-Globema_RandD9

ELGrid 2020

Nástroj podporující (r)evoluci v předvídání a optimalizaci energetických a distribučních sítí.

Jedná se o druhou fázi projektu ELGrid. Systém ELGrid umožňuje snížit čas potřebný ke shromažďování dat o síťových zdrojích a poskytuje prostředky ke snížení ztrát v distribuci o 9-10 % v MV a LV částech distribučních sítí. Nyní budeme zdokonalovat systémovou architekturu, zlepšovat uživatelské rozhraní a schopnosti předpovědí. Všechny změny budou vycházet ze zpětné vazby od prvních uživatelů, shromažďované během první fáze projektu.

  • Rekonstrukce architektury (škálovatelnost, PostGIS, servisní model v cloudu)
  • Nové grafické uživatelské rozhraní (GeoPlatform)
  • Nástroje na verifikaci dat
  • Rozšíření výpočetních funkcí
  • Podpora maker
  • Zlepšení efektivity a schopnosti reagovat
9-2018-06-28-mock_elgrid

Výzkumné projekty jsou spolufinancovány:

22-2018-06-28-finansowanie_br