Skip to main content

Výzkumný projekt PROGO je dokončen – zlepšení předpovědi výroby energie z obnovitelných zdrojů

By 16 prosince, 202030 prosince, 2020Energetika, Výzkum & Vývoj
22-2020-12-10-energetyka odnawialna

Dokončili jsme PROGO, výzkumný projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Inteligentní růst 2014–2020. Cílem projektu bylo vyvinout metody oblastního předpovídání výroby energie z obnovitelných zdrojů. Dalším důležitým cílem byla příprava různých scénářů změny klimatu v příštích 60 letech v Polsku. Naše práce pro PROGO zahrnovala analýzu energetického potenciálu větru a Slunce v Polsku, ale metodu lze aplikovat i na jiných místech.

Jsme rádi, že vás můžeme informovat, že projekt PROGO byl přijat polským Národním centrem pro výzkum a vývoj. Centrum ocenilo finanční aspekt a výsledky PROGO, jako jsou reporty z každé fáze projektu a celkové závěry.

Výzvy v sektoru obnovitelné energie

Vzhledem k rostoucímu podílu obnovitelných zdrojů energie a jejich nestabilitě čelí energetický sektor výzvám souvisejícím s předpovídáním a vyvažováním výroby energie z obnovitelných zdrojů. Hlavní výzvou je předpovídání výroby energie z malých, rozptýlených elektráren či jiných producentů, včetně rostoucího počtu samospotřebitelů. Tyto zdroje jsou velmi často mimo plánování výroby a jediným mechanismem pro vyvážení nabídky a poptávky je vyrovnávací trh. Nedostatek informací o místní distribuci je pro provozovatele distribuční sítě, kteří jsou zodpovědní za dodržování smluv, stále obtížnější. Oblastní předpověď vyvinutá v projektu PROGO je v tomto případě řešením. Umožňuje nám totiž do předpovědi výroby energie zahrnout samospotřebitele, a to z jakékoli oblasti a za přijatelnou cenu.

4RES – přesná výroba energie z obnovitelných zdrojů

Algoritmy založené na oblastní předpovědi vyvinuté během projektu PROGO jsou použity v 4RES, jednom z řešení Globemy. Díky tomuto přístupu se toto řešení stalo univerzálním nástrojem pro předpovídání výroby energie z větrných a fotovoltaických elektráren jakékoli velikosti a územního rozsahu.

Vytvořili jsme také službu pro předpovídání počasí a energetického potenciálu větru a Slunce. Tato služba udržuje potřebnou přesnost předpovědi a poskytuje možnost vytváření virtuálních elektráren, které mohou zahrnovat samospotřebitele.

Partnery Globemy pro tento projekt byli:

  • Mezioborové centrum pro matematické a počítačové modelování na Varšavské univerzitě
  • Ústav elektroenergetického inženýrství na Varšavské Technické univerzitě

Obnovitelné zdroje energie – co dál?

Znamená konec projektu, že jsme skončili s výzkumem v oblasti obnovitelných zdrojů energie? Rozhodně ne! V současné době pracujeme na webu prognOZEr. Web bude prezentovat agregované předpovědi výroby energie z větru a Slunce ve třídenním horizontu na úrovni polských vojvodství a okresů. Předpovědi vycházejí z informací o všech obnovitelných zdrojích v Polsku poskytnutých Energetickým regulačním úřadem a předpovědí počasí poskytnutých Mezioborovým centrem pro matematické a počítačové modelování. Budeme vás informovat o našem pokroku – neváhejte nás sledovat na LinkedIn.